ภาพบรรยากาศกิจกรรม “ลองรักกลางแปลง” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "ลองรักกลางแปลง" ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์การสื่อสารสื่อใหม่…

โพสต์โดย NMC CRRU เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023
Scroll to Top