ข้อมูลติดต่อ

tel :  053-776017

fax : 053-776057

email : ms.crru@crru.ac.th

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

Scroll to Top