สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
ลำดับที่สถานที่ฝึกฯจังหวัดหมายเหตุ
1สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงเชียงราย 
 920 ม.7 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240  
 โทร.053-767015-17  
2บริษัท อีซูซุ เชียงราย จำกัดเชียงราย 
 145/1 ม.17 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  
 57000 โทร.053-711605  
3บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงรายเชียงราย 
 199/9 ม.13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
 โทร.053-179978 โทรสาร.053-179979  
4บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงรายเชียงราย 
 184 ม.25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  
 57000 โทร.053-746500  โทรสาร053-746549  
5 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์เชียงรายเชียงราย 
 111/5 ม.13 ถ.เอเชีย 1 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย  
 57000 โทร.053-910999  
6บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัดเชียงราย 
 111 ม.11 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
 โทร.053-774909-10 โทรสาร.053-774956  
7บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาเชียงรายเชียงราย 
 99/20 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
 โทร.052-020600  
8ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 
 404 ม.10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  
 โทร.053-798180 โทรสาร.053-793071  
9บริษัท ชวีเฉวียน ฟูดส์ จำกัดเชียงราย 
 224 ม.9 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260  
 โทร.053-952256-7  
10บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)เชียงเราย 
 329 ม.8 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  
 โทร.053-776144  
11บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงรายเชียงราย 
 199/9 ม.13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
 โทร.053-179978 โทรสาร.053-179979  
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
ลำดับที่สถานที่ฝึกฯจังหวัดหมายเหตุ
12คลังสินค้า บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)เชียงราย 
 สำนักงานเชียงราย  
 404 ม.10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  
 โทร.053-798242  
13ด่านศุลกากรเชียงของเชียงราย 
 78 ม.9 ต.เวียง อ.เขียงของ จ.เชียงราย 57140  
 โทร.053-160392 โทรสาร.053-160395  
14ด่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 แม่สายเชียงราย 
 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130  
15การท่าเรือเชียงแสนเชียงราย 
 ถ.ริมโขง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150  
 โทร.053-181750 โทรสาร.053-181747  
16บริษัท โกลบอลไทยชิปปิ้ง จำกัดเชียงราย 
 225 ม.9 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140  
 โทร.098-8163390 โทรสาร.053-602747  
17บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงรายเชียงราย 
 184 ม.25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  
 57000 โทร.053-746500  โทรสาร053-746549  
18ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เชียงรายแอร์คาร์โก้ (2539)เชียงราย 
 869/119  ถ.ไทยวิวัฒน์อุทิศ  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  
 57000 โทร.053-752858 โทรสาร.053-719895  
19บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัดเชียงราย 
 25 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150  
 โทร.095-5357053  
20บริษัท ทีซีซี-ห้าเชียง จำกัด (ท่าเรือเชียงแสน)เชียงราย 
 678 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงแสน 57150  
 โทร.053-784487 โทรสาร.053-784488  
21บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด เชียงรายเชียงราย 
 404 ม.10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  
 โทร.053-798272 โทรสาร.053-793021  
22บริษัท เอ็น ที ซี รับ-ส่ง พัสดุ ด่วน จำกัดเชียงราย 
 560/13 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย  
 โทร.053-700585  
23ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงการค้าเชียงราย 
 191/2 ม.9 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
 โทร.053-712472 โทรสาร.053-747131  
24บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัดเชียงราย 
 639 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  
 โทร.062-7093928  
25บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด สาขาแม่กรณ์เชียงราย 
 99/13 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
 โทร.053-700353-5 โทรสาร.053-700356  
26บริษัท เกษตรเหนือ จำกัดเชียงราย 
 112 ม.16 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110  
 โทร.053-3888028 โทรสาร.053-346114  
27บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เชียงราย 
 661 ม.2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
 โทร.053-755484   
28บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัดเชียงราย 
 99/2 ม.11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  
 57000 โทร.053-798888  
29โรงแรมแกรนด์ วิสต้า เชียงรายเชียงราย 
 185 ม.25 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวีย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
 โทร.099-4909214  
30บริษัท มิตซูพันล้าน จำกัดเชียงราย 
 99/19 ม.13 ถ..ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.สันทราย อ.เมือง   
 จ.เชียงราย 57000 โทร.053-700007  
31บริษัท มิตซูล้านนา จำกัดเชียงราย 
 111/6 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
 โทร.053-176666  
32โรงแรมแกรนด์วิวเชียงราย 
 242 ม.2 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160  
 โทร.052-020467  
33บริษัท แองเจิลเวย์ จำกัด (สยามนิสสัน)เชียงราย 
 460 ม.5 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  
 โทร.085-6954599 โทรสาร.053-750442  
34บริษัท เชียงรายยูไนเต็ด คลับ เชียงรายเชียงราย 
 491 ม.10 ต.บ้านดุ่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  
 โทร.090-5656494  
36บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด สาขาบ้านดู่เชียงราย 
 321/1-4 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  
 โทร.053-702090  
37บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด สาขาแม่จันเชียงราย 
 81/1 ม.3 ถ.ลาวจกราช ต.แม่จัน อ.แม่จัน 57110  
 โทร.053-660626 โทรสาร.053-660636  
38ศูนย์บริการขาย ซูบารุ เขียงรายเชียงราย 
 149/9 ม.5 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  
 โทร.053-166-799  โทรสาร.053-166585  
39บริษัท  ทวียนต์ มาร์เก็ตติ่ง จำกัด สาขาประตูสลีเชียงราย 
 608/3 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  
 57000 โทร.053-711040  
40ด่านศุลกากรเชียงแสนเชียงราย 
 185 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150  
 โทร 053-770097 โทรสาร.053-777462  
41บริษัท นิ่มซี่เส็ง ขนส่ง 1988 จำกัดเชียงราย 
 300 ม.26 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
 โทร.053-718045-7  
42บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)เชียงราย 
 8/15-16 ม. 22 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053160670  
43แขวงทางหลวงชนบทเชียงรายเชียงราย 
 408 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053152035  
44สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 ต.ริมกก  อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 0531520514  
45สำนักงานประกันส้งคมจังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  
 โทร 053152061-2   
46องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 521 หมู่ 6 ต.ริมกก  อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053175344  
47เทศบาลตำบลศิริเวียงชัยเชียงราย 
 257 ม. 7 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทร 053663094   
48ธนาคารออมสิน สาขากลางเวียงเชียงราย 
 491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053719412-3  
49ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงรายเชียงราย 
 881/1-3 ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทร 053600748  
50การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 73 ต.เวียง  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทร 053711399  
51สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเชียงราย 
 ต.ริมกก  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทร 053150156  
52สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย  
53สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 632 ม. 3 ศาลากลางชั้น 3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย  
 โทร 053 150200-1   
54สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)เชียงราย 
 798 ถนนสิงหไคล ต.เวียง  อ.เมือง จ.เชียงราย โทร053711445   
55ธนาคารออมสิน สาขาบ้านดู่ เชียงราย 
 213-213/1 หมู่ 4 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย   
 โทร 053151615 ต่อ 16   
56สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัดเชียงราย 
 402 หมู่ 3 ต.บ้านดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053702555  
57ดอยสวยทัวร์เชียงราย ทัวร์เชียงใหม่เชียงราย 
 388 หมู่ 9  ต.บ้านดู่  อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053013229  
58บริษัท พี.พี.เอส เอ็ม จำกัน (สำนักงานใหญ่) เชียงราย 
 โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย  
 91 หมู่ 13 ต.นางแล อ.เมือง  จ.เชียงราย  
59ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดู่เชียงราย 
 386  หมู่ 3 ต.บ้านดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053175757  
60การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาตำบลนางแลเชียงราย 
 361 ม. 4 ต.บ้านดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053776408  
61สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัดเชียงราย 
 47 ม. 8 ต.แม่จ้น อ.แม่จัน  จ.เชียงราย โทร 053153696  
62สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จันเชียงราย 
 555 หมู่ 4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน  จ.เชียงราย   
 โทร 053771369-70   
63สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายเชียงราย 
 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทร 053731288  
64ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 117 หมู่ 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทร 053731008-9  
65สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สายเชียงราย 
 100 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย  จ.เชียงราย   
 โทร 053731834     
66ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่สายเชียงราย 
 669 ต.เวียงพางคำ  อ.แม่สาย จ.เชียงราย  โทร 053732952  
67สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัดเชียงราย 
 616 หมู่ 8 ต.แม่สาย  อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทร 053642231  
68สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 405 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053 152034  
69สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอพญาเม็งรายเชียงราย 
 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย  จ.เชียงราย โทร 053799005  
70เทศบาลตำบลยางฮอมเชียงราย 
 1 หมู่ 7 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล  จ.เชียงราย โทร 05.606223  
71เทศบาลตำบลเวียง  อ.เชียงของ จ.เชียงรายเชียงราย 
 โทร 053791630-13   
72ธนาคารออมสิน สาขาพานเชียงราย 
 2097 หมู่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน  จ.เชียงราย โทร 053721910  
73บริษัท กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด สาขาบ้านดู่เชียงราย 
 146 ม. 11 ต.บ้านดู่  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  
 โทร 0916314845  
74ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สายเชียงราย 
 117 ม.10 ต.เวียงผางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130  
 โทร.053-731008  
75สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรายเชียงราย 
 843 พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
 โทร.053-711685 โทรสาร.053-744303  
76สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100  
 โทร.053-52067 โทรสาร.053-152068  
77สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
78สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัดเชียงราย 
 47/1 แม่จัน-เชียงแสน  ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110  
 053-153696  
79ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขานางแลเชียงราย 
 195/1 ม.2 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ต.นางแล  
 อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร.053-176189  
80องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 521 ม.6 ถ.ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย  
 57100 โทร.053-175319 โทรสาร.053-175303  
81ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตเชียงรายเชียงราย 
 116/19 ม.19 ถ.ทางหลวงแผ่นเดิน 110 ต.รอบเวียง  
 อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000   
82การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลนางแลเชียงราย 
 361 หมุ่ 4 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย   
83สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย  โทร 053152051-4  
84บริษัท กรีนวิงมาร์เก็ตติ้ง จำกัดเชียงราย 
 545/1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053 750 442  
85ธนาคารออมสินสาขากลางเวียงเชียงราย 
 491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย    
 โทร 053 715 080  
86สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งรายเชียงราย 
 59 หมุ่ 10 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย   
 โทร 097 1854 61  
87แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1เชียงราย 
 429 หมู่ 19 ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย   
88สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 405 หมู่6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย  โทร 053 152 034  
89ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 
 404 หมู่ 10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053 798 000  
90สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาแม่สายเชียงราย 
 หมู่ 100/10 ถ.พหลโยธิน  ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย  
  จ.เชียงราย   โทร 053 731 834  
91สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรายเชียงราย 
 843 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย   
 โทร 053 711 685  
92องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามเชียงราย 
 349 หมู่ 4 ต.ดอยงาม อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053 185 629  
93ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เชียงราย 
 สาขาบุญเรือง 104 หมู่ 4 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย  
 โทร 053 783 806  
94สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาเชียงรายเชียงราย 
 ต.ริมกก  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  โทร 053 150194  
95ธนาคารออมสินภาค 9 (หน่วยธุรกิจ)เชียงราย 
 491  ต.เวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053719412-3  
96ห้างหุ้นสาวน จำกัด สมาร์ท ทีแอนเอ็น อินเตอร์ปริ้นเชียงราย 
 468/358 หมู่ 4 ถ.บ้านดู่เมืองใหม่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง  
  จ.เชียงราย  โทร 052 021140  
97บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เชลล์ จำกัด สาขาเชียงรายเชียงราย 
 401 หมู่ 1 ต.บ้านดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย  โทร 0637599699  
98สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด สาขานางแลเชียงราย 
 16 หฒุ่ 3 ต.นางแล  อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053702176  
99หจก. ไทยรุ่งขนส่งเชียงราย 
 96 หมู่ 5 ต.บ้านดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย  โทร 0882367347  
100หจก. แม่ข้าวต้มลิสซิ่งเชียงราย 
 40/1 หมู่ 17  ต.แม่ข้าวต้ม  อ.เมือง  จ.เชียงราย   
 โทร 053706528 (เรียน  หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนฯ)  
101องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงเชียงราย 
 200 หมู่ 11  ต.ป่าตึง อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  โทร 053180022  
102ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจันจว้าเชียงราย 
 426 หมู่ 4 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ. เชียงราย โทร053775176  
103หจก. ทวีทรัพย์ อินดัสทรี เชียงราย 
 183 หมู่ 1 ต.แม่ไร่  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  โทร 0882607864  
104ที่ว่าการอำเภอเชียงแสนเชียงราย 
 1 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โทร 053 177 115  
105สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัดเชียงราย 
 616 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย  
 โทร 053 642 265  
106การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สายเชียงราย 
 226 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทร 053731958  
107โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาวเชียงราย 
 62 หมู่ 9 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทร 053 729 631  
108ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาพานเชียงราย 
 2547 หมู่ 12 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย   
 โทร 053 7212356  
109ธนาคารออมสิน สาขาเชียงรายเชียงราย 
 513 ต.เวียง  อ.เมือง จ.เชียงราย  โทร 053711774  
110สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 ต.ริมกก  อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053152061-2  
111การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่านน่าน 
 106/1 ต.ในเวียง อ.เมือง  จ.น่าน โทร 054710578  
113ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่จันเชียงราย 
 5 หมู่ 3 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร 053771777  
114สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 405 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053152034  
115สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 ต.ริมกก  อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053152069-70  
116การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 73 ต.เวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย  โทร 053711399  
117สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงราย โทร 053717719เชียงราย 
118ธนาคารออมสิน สาขาแม่จันเชียงราย 
 6 หมู่ 2 ต.แม่จัน  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย โทร 053771433  
119สำนักงานสถิติแห่งชาติ จังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โทร 053177361  
120สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053152038  
121บริษัท ดีไอเดียว ออแกไนซ์ แอนด์ สตูดิโอ จำกัดเชียงราย 
 65/2 หมู่ 3 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 0866568961  
122ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเดน โปร์เจค เชียงราย 
 230/1 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053751125  
123เทศบาลตำบลนางแลเชียงราย 
 476 หมู่ 12 ต.นางแล  อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053706017  
124ธนาคารออมสิน สาขากลางเวียงเชียงราย 
 491 ต.เวียง อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053715081  
125เทศบาลตำบลงิ้วเชียงราย 
 2 หมู่ 8 ต.งิ้ว  อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053954537  
126บริษัท สายการบินไทยแอร์เอเชีย จำกัด ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 404 หมู่ 10 ต.บ้านดู่  อ.เมือง จ.เชียงรายเชียงราย 
 โทร 053798274  
127เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนเชียงราย 
 888 ม. 3  ต.เวียง อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย โทร 053777081  
128ธ.ก.ส. สาขาท่าต้นเกี๋ยงเชียงราย 
 246 หมู่ 7 ต.สันติสุข อ.พาน  จ.เชียงราย โทร 053186144  
129เทศบาลตำบลบ้านดู่เชียงราย 
 486 ม.6 ต.บ้านดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053703653  
130บริษัท พีพร็อบเบอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัดเชียงใหม่ 
 213  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ โทร 053223985  
131สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 522 หมู่ 1 ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง  จ.เชียงราย   
 โทร 053152078   
132เทศบาลตำบลเวียงเทิงเชียงราย 
 3 หมู่ 15 ต.เวียง  อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053795321  
133ธนาคารออมสิน สาขาแม่สายเชียงราย 
 80 หมู่ 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทร 053731695  
134ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 117 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย  
 โทร 053731009 ต่อ 11   
135โรงแรมแกรนด์ วิสต้า เชียงรายเชียงราย 
 185 หมู่ 25 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  
 โทร 054746053   
136เทศบาลตำบลสถานเชียงราย 
 199 หมู่ 5 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย  
 โทร 053791607   
137สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัดเชียงราย 
 6 หมู่ 4 ต.ริมกก อ.เมือง  จ.เชียงราย  
138การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงรายเชียงราย 
 1120 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย   
 โทร 053711655   
139สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 899 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053711178 ต่อ 20  
140เทศบาลตำบลสันมะเด็ดเชียงราย 
 225 หมู่ 3 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย โทร 053677405  
141สำนักงานบริการลูกค้าการสื่อสารแห่งประเทศไทยเชียงราย 
 63 ถ.งำเมือง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053711423  
142ธนาคารกรุงไทย สาขาพานเชียงราย 
 1012 หมู่ 1 ต.เมืองพาน  อ.พาน จ.เชียงราย โทร 053721370  
143สรรพสามิตพื้นที่สาขาเชียงรายเชียงราย 
 500 หมู่ 16 ต.รอบเวียง  อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053711207  
144สำนักงานจังหวัดเชียงราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย)เชียงราย 
 632 หมู่ 2 ต.ริมกก  อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053150180  
145ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงรายเชียงราย 
 ต.เวียง อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053752177  
146สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 ต.ริมกก  อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย โทร 053177318  
147สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จำกัดเชียงราย 
 379 หมู่ 6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร 053781220  
148องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 
 65 หมู่ 5 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  
 โทร 053767466   
149ธกส. สาขาเชียงรายเชียงราย 
 153 ต.เวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053711220  
150สำนักงานแม่จันธุรกิจการบัญชีเชียงราย 
 289 หฒุ่ 8 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน  จ.เชียงราย โทร 0896332102  
151เทศบาลตำบลไม้ยาเชียงราย 
 234 ม.4 ตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย  
152บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่นซิมเทม จำกัด สาขาเชียงคำพะเยา 
 369 ม.5 ถ.พิศาล ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56140 โทร.054-415543  
153ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมิสวันพะเยา 
 107 ม.9 ต.แม่ปึ่ม อ.เมือง จ.พะเยา 56000  
 โทร.092-1614877 โทรสาร.054-428578  
154โรงพยาบาลพะเยาพะเยา 
 269 ถนนพหลโยธิน ต.บ้านต้อม อ.เมือง จ.พะเยา โทร 054 409600   
155ธนาคารออมสิน สาขาแม่ใจพะเยา 
 65 หมู่ 1 ต.แม่ใจ  อ.เมือง  จ.พะเยา  
156หจก.ทรัพย์เจริญกิจก่อสร้างพะเยา 
 258 หมู่ 7 ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทร 0892618828  
157ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาพะเยา 
 418 หมู่ 15 ถ.พิศาล ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา   
 โทร 053445 1335  
158ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านต๋อม   303 หมู่ 4 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา พะเยา 
 โทร 054 458 644  
159คลังจังหวัดพะเยา  ศาลากลางจังหวัดพะเยาพะเยา 
 14 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000  
 โทร.054-449564 โทรสาร.054-449563  
160ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาดงสุวรรณพะเยา 
 50 ถ.หลวงแผ่นดิน 1021 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้  
 จ.พะเยา 56120 โทร.054-425495  
161ธนาคารออมสิน สาขาแม่ใจพะเยา 
 65 ม.1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130   
 โทร.054-499661  
162เทศบาลตำบลจุนพะเยา 
 270 ม. 1 ต.จุน  อ.จุน  จ.พะเยา  โทร 054421412  
163การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอดอกคำใต้พะเยา 
 212 หมู่ 4 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้  จ.พะเยา โทร 054491713  
164บริษัท ทริปเพิล-เอ ควอลิตี้เซ็นเตอร์ จำกัดเชียงใหม่ 
 108 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 053816715  
165บริษัท ที เค เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัดเชียงใหม่ 
 211 ม.16 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
 50100 โทร.053-820634-5  
166บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด เชียงใหม่เชียงใหม่ 
 368/2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ลำปาง  
 ต.ฟ้าฮาม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร.053-998-888  
167บริษัท ดวงตะวัน โฮเทิล จำกัดเชียงใหม่ 
 132 ถ.ลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  
 50100 โทร.053-905000 โทรสาร.053-275429  
168โรงพยาบาลเชียงใหม่รามเชียงใหม่ 
 8 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-920300  
169โรงพยาบาลเทพปัญญาเชียงใหม่ 
 99 ม.5 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000  
 โทร.053-852590   
170โรงพยาบาลแมคคอร์มิคเชียงใหม่ 
 133 ถ.แก้วนรัฐ  ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
 โทร.053-921777  
171บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาหางดงเชียงใหม่ 
 433/4-5 ม.7 ต.แม่เหี้ยะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
 โทร.053-447711 โทรสาร.053-447733  
172บริษัท ช้างอวอดส์ (1959) จำกัดเชียงใหม่ 
 381 ม.1 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320  
 โทร.0536-84929  โทรสาร.053346463  
173บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาเฟสติวัล เชียงใหม่เชียงใหม่ 
 96/3 ม.4 ต.ฟ้าฮาม อ.เมืองเชียงใหม่ 50000    
 โทร.053-999499  
174บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่นซิมเทม จำกัด สาขาฝางเชียงใหม่ 
 577 ม.5 ถ.โชตนา  ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50100  
 โทร.053-382010  
175บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด สำนักงานใหญ่ (ดอนจั่น)เชียงใหม่ 
 151 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
 โทร.053-261126 ต่อ136  
176บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่นซิมเทม จำกัด สาขาคำเที่ยงเชียงใหม่ 
 19 ถ.ตลาดคำเที่ยง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่  
 จ.เชียงใหม่ 50000 โทร.053-872777  
177บริษัท อีพี เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเชียงใหม่ 
 154 ม.6 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  
 โทร.082-5574866  
178บริษัท พีพี ซัพพลายแอนด์เทรดดิ้ง (99) จำกัดเชียงใหม่ 
 226 ม.7 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.ป่าแดด อ.เมือง  
 จ.เชียงใหม่ 50100 โทร.053-447890-3  
179บริษัท นอร์ทเทรินอาร์ต จำกัดเชียงใหม่ 
 111 ม.1 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50100  
 โทร.088-805881  
180บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่นซิมเทม จำกัด สาขาคำเที่ยงเชียงใหม่ 
 ม.9 ถ.ตลาดคำเที่ยง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50290  
 โทร.053-872777  
181คลังน้ำมันเชียงใหม่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)เชียงใหม่ 
 74 ถ.สันนาลุง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
 โทร.053-242563  
182บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่เชียงใหม่ 
 2 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100  
 โทร.053-203640-59 โทรสาร.053-283129  
183บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขาเชียงใหม่เชียงใหม่ 
 246 ม.2 ต.หนองผึ่ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140  
 โทร.093-105099  
184บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาเฟสติวัล เชียงใหม่เชียงใหม่ 
 96/3 ม.4 ต.ฟ้าฮาม อ.เมืองเชียงใหม่ 50000    
 โทร.053-999499  
185บริษัท  บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เชียงใหม่เชียงใหม่ 
 208 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
 โทร.053-262300 โทรสาร.053-262354  
186บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัดเชียงใหม่ 
 363 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
 50000 โทร.02-2576314 โทรสาร.02-2576593  
187ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ ที เซอร์วิส เอ็กซเพรสเชียงใหม่ 
 500/36 ม.7 ถ.แม่เหีย ต.แม่เหีย จ.เชียงใหม่ 50100  
 โทร.084-6115667  
188บริษัท เชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์ จํากัดเชียงใหม่ 
 193 ม.2 ถ.เชียงใหม่ – ลำปาง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่  
 50140 โทร.053-420568 โทรสาร.053-420570  
189บริษัท  ผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัดเชียงใหม่ 
 9  ถ.อนุบาล ซอย 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  
 โทร.053-412591   
190ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้วเชียงใหม่ 
 21 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  
 โทร.053-2274999 ต่อ205  
191ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานิมมานเหมินทร์เชียงใหม่ 
 6/1-2 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 053246469  
192ธนาออมสิน สาขาแม่อายเชียงใหม่ 
 2 หมู่ 7 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  โทร 053 459 268  
 บริษัท ทริป เพิล-เอควอลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัดเชียงใหม่ 
193108 หมู่ 4 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
 โทร 053816880  
194บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เชียงใหม่ 
 สาขาเชียงใหม่ 1  
 224 ชั้น 2-3 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
 50100 โทร.053-284000  
195บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัดเชียงใหม่ 
 107/2-3 หมู่ 4 ต.หนองป่าครึ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
 โทร 053241933  
196ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ 
 ถ.โชตนา  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 0 5311 2708-9  
197ห้างสรรพสินค้า มาร์คโฟร์ พลาซ่าแพร่ 
 416 ม.2 ถ.ภูเก็ต ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000  
 โทร.054-627777 โทรสาร.054-627113  
198ศูนย์กระจายสินค้า เชียงใหม่ลำพูน 
 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)  
 99 ม.4 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน 51000  
200ธนาคารออมสิน สาขาทุ่งช้างน่าน 
 105-105 หมู่ 1 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทร 054795445  
201สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านน่าน 
 4/5 ถ.รอบเมืองทิศตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน  
 โทร 054 710 246  
202โรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางลำปาง 
 800 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง  
 โทร 054252036-40   
203บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาลำปางลำปาง 
 319/1 ถ.ไฮเวย์-ลำปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง  
 จ.ลำปาง 52100 โทร.054-811711-21  
204บริษัท  บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำปางลำปาง 
 65 ถ.ไฮเวย์ ต.สบตุ้ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100  
 โทร.054-209400 โทรสาร.054-219027  
205บริษัท เจ.เอ.เอ็ม ดิสทรีบิวเตอร์ จำกัด  สาขาลำปางลำปาง 
 192 ม.6 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100  
 โทร.090-3189239 โทรสาร.054-260054  
206บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ลำปาง 
 สาขาลำปาง  
 319 ถ.ไฮเวย์-งาว ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  
 โทร.054-811817  โทรสาร.054-811816  
207บริษัท นาย่า กรีน จำกัดพิษณุโลก 
 40/3 ม.1 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
 โทร.091-821555  
208ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสูงเม่นแพร่ 
 207 ม.4 ถ.ยันตรกินโกศล ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่  
 54130 โทร.054-541178 โทรสาร.054541177  
209เทศบาลตำบลร้องกวางแพร่ 
 309 ม. 2 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง  จ.แพร่ โทร 054597366  
210ที่ว่าการอำเภอเวียงสาน่าน 
 109 หมู่ 12 ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา จ.น่าน โทร 054 691575  
211สำนักงานคลังจังหวัดลำพูนลำพูน 
 อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร.053-561568   
 โทรสาร.053-530373  
212บริษัท วิคเตอร์  แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดกรุงเทพฯ 
 104/24-28 แขวงบางบอน เขตบางบอน  กรุงเทพฯ 10150  
 โทร.02-408-5195-9 โทรสาร.02-4086600  
213บริษัท เอ็มเอส ซัพพลายเชน โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัดกรุงเทพฯ 
 2126 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
 กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-7156500 โทรสาร.02-7156555  
214บริษัท พาแนลพินา เวิลด์ ทรานสปอร์ท (ประเทศไทย) จำกัดกรุงเทพฯ 
 3388/47/49 ถ.พระราม 4 ต.คลองตัน อ.คลองเตย  
 กรุงเทพฯ 10110 โทร.02-1356537  
215บริษัท โอเวอร์ซี ทรานสปอร์ต จำกัดกรุงเทพฯ 
 444  ถ.ท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110  
 โทร.02-502909-10  
216บริษัท ไฮ ช๊อปปิ้ง จำกัดกรุงเทพฯ 
 2034/75-76 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 15  
 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
 กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-3087904  
217บริษัท ซีพีแอล อินเตอร์ – โลจิสิกส์ จำกัดกรุงเทพฯ 
 168/44 ถ.ประเสร็๙มนุกิจ แขวงคลองถม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ  
 10240 โทร.02-5194426 โทรสาร.02-5194429  
218บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด  สาขาบางกะปิกรุงเทพฯ 
 3522 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพฯ  
 10240  โทร.02-1731000    
219บริษัท แสนสิริ  จำกัด (มหาชน)กรุงเทพฯ 
 475 ชั้น 16 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
 โทร02-2013747  
220บริษัท ออสสีรส จำกัดกรุงเทพฯ 
 323 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
 โทร.02-13-08888  
221บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดกรุงเทพฯ 
 111 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ   
 10210 โทร.02-8313131  
222ธนาคารออมสินสาขาเจริญนครกรุงเทพฯ 
 1411 ต.บางลำภูล่าง เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร  
 โทร 02 4393058  
223บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น อิควิปเมนท์ จำกัดกรุงเทพฯ 
 359/32 หมู่ 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม.  
 โทร 029069141-3 (เรียน  กรรมการผู้จัดการฯ)  
224โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง ดาราศิลป์กรุงเทพฯ 
 946 เขตคลองตันเหนือ แขวงวัฒนา กทม. โทร 0843610100  
225บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)นครสวรรค์ 
 สาขานครสวรรค์  
 1/15-16 ถ.สุชาดา  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์  
 60000 โทร.056-217140 โทรสาร.056-217149  
226บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด สาขาลำลูกาปทุมธานี 
 10/8,10/9 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
 โทร.02-9879592   
227บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัดชลบุรี 
 4019 ม.4 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  
 โทร.038-170488   
228ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสเทริน์ คัสตอมส์ เซอร์วิสชลบุรี 
 122/18 ม.5  ต.บางลุมุง อ.บางลุมุง จ.ชลบุรี 20150  
 โทร.038-241893 โทรสาร.038-241891  
229บริษัท โตโยต้า  โกเซ (ประเทศไทย) จำกัดชลบุรี 
 700/489 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160  
 โทร.038-454089 ต่อ 94   
230บริษัท มารีไทม์ ซินเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัดชลบุรี 
 106/53 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา จ.ชลบุรี 20230   
 โทร.038-401298  โทรสาร.038-401299  
231บริษัท เฮิร์ล – อาร์ ซี ที จำกัดชลบุรี 
 243/42 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  
 โทร.087-7193831  
232บริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง เอเชียน จำกัดชลบุรี 
 700/139 ม.5 ต.คลองตำหรู อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  
 โทร.038-468669-74 โทรสาร.038-468880  
233บริษัท ปิยธิดา ฟุ้ด จำกัดสระบุรี 
 11 หมู่ 9 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี   
 โทร 063 2678199    
234บริษัท สวิทบีช รีสอร์ท จำกัด (โรงแรมอมร่าบิช รีสอร์ท) ภูเก็ต 
 322 หมู่ 2 ถนนศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเกต  
 โทร 076314236-7   
235ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี อ้อมใหญ่นครปฐม 
 17/14 หมู่ 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม   
 โทร 024311366  
236การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลนนครปฐม 
 555/2-4 หมู่ 8 ถ.บางเลน-กำแพงแสน ต.บางเลน   
 อ.บางเลน   จ.นครปฐม  
237ร้านซานคาเฟ่สเต๊กระยอง 
 เลขที่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่  อ.เมืองระยอง จ.ระยอง   
 โทร 0911202168      
238บริษัท เจน เมค โซลูชั่น จำกัดระยอง 
 208/240 หมู่ 7 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โทร 039023079  
239บริษัท ไฮ-พี ไทยแลนด์) จำกัดระยอง 
 7/132 หมู่ 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
 โทร 0386504328  
Scroll to Top