สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
ลำดับที่สถานที่ฝึกฯจังหวัดหมายเหตุ
1บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดเชียงราย 
 99/9 ม.13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
 โทร.052-020999  
2บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงรายเชียงราย 
 199/9 ม.13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
 โทร.053-3179990-9 ต่อ612  
 โทรสาร.053-3179980  
3องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 521 ม.6 ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย  
 57100 โทร.053-175303  
4ห้างหุ้นส่วนจำกัด  บลูไดมอนท์ วอเตอร์รีซอส เชียงราย 
 99 ม.5 ซ.5 กาสะลอง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย  
 57100 โทร.086-9128059  
5สำนักงานเทศบาลนครเชียงรายเชียงราย 
 59 ถ.อุตรกิจ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
 โทร.053-711333 ต่อ 113  
6สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก   
 อ.เมืองเชียงราย 57100 โทร.053-150163  
 โทรสาร.053-177327  
7ใจ๋ ใจ๋ สตูดิโอเชียงราย 
 287/4 ม.15 ถ.สันโค้งน้อย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  
 57000 โทร.081-1623954  
8บริษัท เมเจอร์ มีเดีย จำกัดเชียงราย 
 76/12 ถ.สันโค้งน้อย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
 โทร.086-910632-6  
9สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 40 ม.1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  
 โทร.053-711601,053-713015 โทรสาร.053-702642  
10สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  
 โทร.053-150163 โทรสาร.053-177327  
11โรงแรม เวียงอินทร์ เชียงรายเชียงราย 
 893 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
 โทร.053-711533 โทรสาร.053-711877  
12สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 424 ม.5 .บ้านหนองยาว ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย  
 57000 โทร.053-910300 โทรสาร.053-910345  
13กองบรรณาธิการ  หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์เชียงราย 
 124/19 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย  
 57000 โทร.053-713858 โทรสาร.053-740517  
14โรงแรมอัลลัวร์ รีสอร์ทเชียงราย 
 777/2-3 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย  
 จ.เชียงราย 57130 โทร.081-5301114  
15สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายเชียงราย 
 209 ม.1 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
 โทรศัพท์.052-029211 โทรสาร.052-029212  
16บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัดเชียงราย 
 99 ม.1 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
 โทร.091-5760374  
17ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเชียงราย 
 404 ม.10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  
 โทร.053-798000 โทรสาร.053-793071  
18โรงแรม เอ-สตาร์ ภูแล วัลเลย์  เชียงรายเชียงราย 
 60/14 ม.2 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57110  
 โทร.052-0298-924   
19สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดพะเยา  พะเยา 
 7/30 ถ.ประตูกลอง 2 อ.เมือง จ.พะเยา 56000  
 โทร.054-484322  
20ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์โปรพลัสพะเยา 
 7/31 ถ.ประตูกล่อง 2 ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000  
 โทร.054-480825  
21สำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังทองพะเยา 
 131 ม.4 ถ.พะเยา-ป่าแดด ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา  
 56000 โทร.054-412953 โทรสาร.054-412953  
22องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาพะเยา 
 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา  
 56000 โทร.054-409400-3 โทรสาร.054-409419  
23บริษัท ลิเนียร์เคเบิลทีวี จำกัดเชียงใหม่ 
 9/15 ม.3 ถ.ช่างสิงห์  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
 50300 โทร.094-7513399 โทรสาร.053-218985  
24บริษัท เซปเทมเบอร์ ทเวนตี้ไนน์ จำกัดเชียงใหม่ 
 213/3 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  
 โทร.099-7477828  
25บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด เชียงใหม่ 
 22/4 ถ.ราชภาคินีย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  
 โทร.053-418720-26 โทรสาร.053-418730  
26ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช.ดี.มีเดีย สตูดิโอเชียงใหม่ 
 28 ม.4 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140   
 โทร.085-0298442  
27บริษัท เพอร์เฟค ครีเอชั่น แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัดเชียงใหม่ 
 38 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซอย 13 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
 50200  โทร.087-7456661   
28บริษัท วีซาย มีเดีย จำกัดเชียงใหม่ 
 99 ซอย เมืองสาตร ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่   
 เชียงใหม่ 50000  โทร.053-800800 โทรสาร.053-802902  
29บริษัท เชียงใหม่จัดการประชุมและแสดงสินค้า จำกัดเชียงใหม่ 
 95 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  
 โทร.053-224140-1 โทรสาร.053-895255  
30ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช.ดี.มีเดีย สตูดิโอเชียงใหม่ 
 28 ม.4 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140   
 โทร.085-0298442  
31บริษัท วายุฟิล์ม โปรดักชั่น จำกัดเชียงใหม่ 
 1/3 ซ.22 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  
 โทร.089-166-0341  
32บริษัท ซีเอ็ม วิชั่น กรุ๊ป จำกัดเชียงใหม่ 
 131/36 ม.7 หมู่บ้านอิมพีเรียมปาคส์   
 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100  
 โทร.02-1586122  
33บริษัท วีซายน์ มีเดีย จำกัดเชียงใหม่ 
 99 ถ.เมืองสาตร ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
 โทร.053-800-800 โทรสาร.053-802-902  
34บริษัท ฮัลโหล เชียงใหม่ วาไรตี้ จำกัดเชียงใหม่ 
 189/3 ม.1 ถ.คันคลองชลประทาน  ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่  
 จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.086-4297586  
 โทรสาร.053-226956  
35ศูนย์ข่าวภาคเหนือเครือเนชั่นเชียงใหม่ 
 24/1 ถ.นันทราม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100  
 โทร.053-282110  
36บริษัท เซปเทมเบอร์ ทเวนตี้ ไนนท์ จำกัดเชียงใหม่ 
 231/3 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  
 โทร.083-9474646  
37บริษัท มายา ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัดเชียงใหม่ 
 55 ม.5 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  
 โทร.052-081555 ต่อ3002   
38สำนักงานใหญ่ มูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่ 
 65 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  
 โทร.053-810765-2 โทรสาร.053-324000  
39สถานีวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่ NBTเชียงใหม่ 
 49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
 50100 โทร.053-283742 โทรสาร.053-283742-3  
40บริษัท โกทริป จำกัดเชียงใหม่ 
 4/42 ซ.12 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  
 โทร.096-1636693  
41บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัดกรุงเทพฯ 
 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพีนี  
 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
 โทร.02-6587700-5 โทรสาร.02-6587699  
42บริษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดกรุงเทพฯ 
 45/99 ซอยสายไหม73 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ  
 10200 โทร.02-0263115 กด1 ต่อ 119  
43บริษัท แบล็คด็อท จำกัดกรุงเทพฯ 
 60 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ  
 10250 โทร.02-7216749  
44บริษัท บ๊อกส์ เอฟเฟค จำกัดกรุงเทพฯ 
 115/20 หมู่บ้าน เดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง   
 ซอยรัชดาภิเษก ซอย รัชดาภิเษก 52 ลาดยาว   
 จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.089-669-9665  
45บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) Mcot family กรุงเทพฯ 
 63/1 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
 กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-2016151,02-2016664  
 โทรสาร.02-2451854  
46บริษัท โซนิกซ์ ยูธ 1999 จำกัด สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ 
 58/5 ซอยรามคำแหง39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  
 กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-9366592-6  
47บริษัท มิสคีเทียร์ อีเว้นท์ จำกัดกรุงเทพฯ 
 1755/1 ซ.ลาดพร้าว94 (ปัญจมิตร) ถ.ศรีวรา แขวงพลับพลา  
 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
48บริษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดกรุงเทพฯ 
 45/99 ซอยสายไหม73 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ  
 10200 โทร.02-0263115 กด1 ต่อ 119  
49บริษัท แฮพเพนนิ่ง จำกัดกรุงเทพฯ 
 21/96 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม9 แขวงบางกะปิ  
 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
 โทร.02-6646470  
50บริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำกัดกรุงเทพฯ 
 44/90 ถ.นาคนิวาส44 แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230  
 โทร.082-1936696 โทรสาร.053-895255  
51บริษัท มีสุข เรียล เอสเตท จำกัดกรุงเทพฯ 
 143 ถ.พุทธบูชา  แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140  
 โทร.02-4059717 โทรสาร.02-4059718  
52บรัท เอ็ม เทิร์นเนอร์ จำกัด กรุงเทพฯ 
 90 อาคารสาธรธานี ชั้น 12 ถ.สาธรเหนือ แขวงบางรัก  
 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
 โทร.02-6369006 โทรสาร.02-2372454  
53บริษัท แอปโซลูทเวิลด์ มีเดีย จำกัดกรุงเทพฯ 
 87/69 ชั้น4 อาคารโมเดิร์นทาว์ส เอกมัย ซ.3   
 แขวงคลองต้นเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
54บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัดกรุงเทพฯ 
 240 ซ.สุขุมวิท49/14 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ   
 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100 โทร.02-3921840-2  
55บริษัท สตูดิโอ 60 เว้นท์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัดกรุงเทพฯ 
 122/135 ซ.รามอินทรา 60 แขวงรามอินทรา  
 เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 02-0160692  
56บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัดกรุงเทพฯ 
 197 อาคารBBD (วิภาวดี) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
 กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-6506000 ต่อ 6409  
57บริษัท  เฟล็กซ์ คอมเมอร์เซียล (ประเทศไทย) จำกัดกรุงเทพฯ 
 205/7 ซิตี้เซนส์ ท่าข้ามพระราม 2 แขวงแสมดำ   
 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150  
 โทร.09-52478848  
58บริษัท ไบรท์ทีวี จำกัดนนทบุรี 
 223/2 ม.4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด   
 นันทบุรี โทร.02-5839595 ต่อ 847  
59บริษัท มิซ เวลธ์ จำกัดพิษณุโลก 
 444/9 ถ.สีหราชเดโชชัย  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
 โทร.088-2807675  
60บริษัท เจ้เยาเรสซิ่ง เอเจนซี่ จำกัดกรุงเทพฯ 
 9/145 หมู่บ้านสราญสิริวงแฟวนประชาอุทิศ  
 ถ.เลียบทางด่วน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140  
 โทร.081-4429942  
61บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัดกรุงเทพฯ 
 2991/29-30  ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปี  
 กรุงเทพฯ 10240 โทร.02-3760503-10   
 โทรสาร.02-3703282  
62บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)กรุงเทพฯ 
 50 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  
 10110 โทร.02-6699000 โทรสาร.02-6699009  
63เดอะโมเม้นท์ สตูดิโอกรุงเทพฯ 
 251/2 ซองทองหล่อ สุขมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ  
 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100 โทร.02-7125523-4  
64บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัดกรุงเทพฯ 
 600/1-3 บี สแควร์ พระราม 9 เหม่งจ๋าย  
 ซอยสหประมูล แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  
 กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-530-8111  
65บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัดกรุงเทพฯ 
 197 ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  
 กรุงเทพฯ โทร.02-6506000  
66บริษัท ทเว็นตี้ ทเว็นตี้ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัดกรุงเทพฯ 
 1168/25 อาคารลุมพีนีทาวเวอร์ ชั้น 14 ถ.พระราม 4   
 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
67สำนักงานพิพิธภณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติปทุมธานี 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
 12120 โทร.02-5292212  โทรสาร.02-58292214  
68บริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จำกัดกรุงเทพฯ 
 88/8 ถ.ลาดพร้าว18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
 10900  
69บริษัท สนุกออนไลน์ จำกัดกรุงเทพฯ 
 252 ม.19-20 ถ.รัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
 จ.กรุงเทพฯ 10310 โทร.082-833-3000  
70สถานีโทรทัศน์ระบบ ดิจิตอล ช่อง 8กรุงเทพฯ 
 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)  
 419 ถ.ลาดพร้าว15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
 โทร.02-511-0555 โทรสาร.02-5112324  
71บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)กรุงเทพฯ 
 89/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
 10900 โทร.02-691-5586-88  
72ศาลล้มละลายกลางกรุงเทพฯ 
 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
 โทร.02-141500 โทรสาร.02-1438700  
73บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)กรุงเทพฯ 
 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
 10900 โทร.02-5372647  
74บริษัท ทรีปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัดกรุงเทพฯ 
 1 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
 10900 โทร.02-1271222  
75บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัดกรุงเทพฯ 
 27 ถ.เจริญนคร 14 คองสานธนบุรี  เขตคลองต้นไทร  
 กรุงเทพฯ 10600 โทร.02-394600 โทรสาร.02-4394616-7  
76การกีฬาแห่งประเทศไทยกรุงเทพฯ 
 286 ถ.รามคำแหง เขตหัวหมาก แขวงบางกะปิ   
 กรุงเทพฯ 10240 โทร.02-1867111  
77สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกรุงเทพฯ 
 กิจการโทรทัศน์ และกิจการไทรคมนาคมแห่งชาติ  
 87 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพฯ   
 10400 โทร.02-6708888  
78บริษัท ลินนิจ เอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)กรุงเทพฯ 
 580/6 ถ.รามคำแหง เขต.วังทองหลาง เขตวังทองหลาง  
 จ.กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-936-659-6  
 โทรสาร.02-949-0970  
Scroll to Top