สถานที่ฝึกประสบการณ์บริหารทรัพยากรมนุษย์

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ลำดับที่สถานที่ฝึกงานจังหวัดหมายเหตุ
1โรงแรมดุสิตไอซ์แลนด์ รีสอร์ท เชียงรายเชียงราย 
 1129  ถ.ไตรสรศิลป์  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย   57100  โทร. 715779  
2บริษัท เชียงรายสินธานี คอมเพล็กซ์ จำกัดเชียงราย 
 11 ม.25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์  ต.รอบเวียง   
 อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
 โทร. 053-711311  
3โรงพยาบาลเกษมราชศรีบุรินทร์เชียงราย 
 111/5  หมู่ที่ 13  ถ.เอเชีย 1  ต.สันทราย  อ.เมือง          จ.เชียงราย  57000  โทร. 053-717499  fax. 053-717032  
4บริษัท เชียงรายแลนด์แอสโซซิเอดซ์  จำกัดเชียงราย 
 319  หมู่ที่ 5  ต.ท่าสาย  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000  โทร.  053-700889-91  fax.053-705519  
5บริษัท  อีซูซุ  เชียงรายจำกัดเชียงราย 
 145/1  หมู่ 17  ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  57000 โทร. 053-755100-1  fax.053-713765  
6โรงแรมอนันตรา รีสอร์ท แอนสปา(บ้านโบราณ)เชียงราย 
 229 ม.1  ต.เวียง  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย   57150  โทร. 053-784081 053-784080  
7บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงรายเชียงราย 
 184  ม.25  ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย   57000  โทร.  06-6583528  ,053-746500-14  
8โรงแรมพลาไดร์  รีสอร์ทเชียงราย 
 235 ม.1  ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  57150  โทร.  053-652111  
    
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ลำดับที่สถานที่ฝึกงานจังหวัดหมายเหตุ
9บริษัท ทวียนต์มาเก็ตติ่ง จก.เชียงราย 
 608/3 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน  ต.เวียง อ.เมือง จ.  
 เชียงราย  57000  โทร. 053-711040  โทรสาร 053-713304  
10ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้า เชียงรายเชียงราย 
 99/12 ม.11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง  
 อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
 โทร.053-755199 โทรสาร.053-754957  
11บริษัท เอก-ชัย  ดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม จำกัดเชียงราย 
 สาขาแม่จัน  
 245 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน  
 จ.เชียงราย 57000 โทร.053-660025-29  
12บริษัท เซ็นทรัลพลาซา จำกัด สาขาเชียงรายเชียงราย 
 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  
 053-020999  
13บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) เชียงรายเชียงราย 
 199/9 ม.13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000   
 โทร.053-17990-99  โทรสาร.053-179980  
14โรงแรมดิอิมพีเรียล โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ทเชียงราย 
 222 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150  
15มูลนิธีแม่ฟ้าหลวง สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงเชียงราย 
 920 ม.7 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240  
 โทร.053-767015-17  
16ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเชียงราย 
 404 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  
 โทร.053-798100  
    
    
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ลำดับที่สถานที่ฝึกงานจังหวัดหมายเหตุ
17บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่นซิมเทม จำกัด สาขาแม่สายเชียงราย 
 156 ม.5 ถ.ทางหลวงหมายเลข 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย  
 จ.เชียงราย 57130 โทร.053-646008-17 ต่อ303  
18บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่นซิมเทม จำกัด สาขาเชียงคำพะเยา 
 369 ม.5 ถ.พิศาล  ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110  
 โทร.054-415543  
19โรงพยาบาลพะเยารามพะเยา 
 660  หมู่ 3  ถ.พหลโยธิน  ต.ท่าวังทอง  อ.เมือง  จ.พะเยา  56120  โทร.054-411111  fax. 054-411130  
20บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม จำกัดพะเยา 
 สาขาพะเยา (โลตัส พะเยา)  
 669 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000  
 โทร. 054-411544-64  
21โลตัส เชียงใหม่  สาขาหางดงเชียงใหม่ 
 132 หมู่ 1  ต.ป่าแดด  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
 50100  โทร. 053-8074485-7 Fax  807541-500  
22โรงพยาบาลเมคคอร์มิค เชียงใหม่เชียงใหม่ 
 133  ถ.แก้วนวรัฐ  ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000 โทร. 053-262200  
23บริษัท  ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย)จำกัดเชียงใหม่ 
 2 ถ.มหิดล  ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000  
24บริษัท  นิยม  พานิช  จำกัดเชียงใหม่ 
 62  มหิดล  ต.สุเทพ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200  โทร.053-270020-1  fax 053-278097  
25บริษัทเซ็นทรัล พัฒนา เชียงใหม่ จำกัดเชียงใหม่ 
 2 ถ.มหิดล  ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50100  โทร.  053-281661-80  
26บ.เอก – ชัย  ดิสทรีบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ( โลตัส สาขา กาดคำเที่ยง)เชียงใหม่ 
 19  ถ.เชียงใหม่-ลำปาง  ต.ป่าตัน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  053-872784-5  
    
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ลำดับที่สถานที่ฝึกงานจังหวัดหมายเหตุ
27โรงพยาบาล เชียงใหม่ ราม จำกัดเชียงใหม่ 
 ถ.บุญเรื่องฤทธิ์  ต.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โทร.053-224851,053-224861  
28โรงพยาบาลเทพปัญญาเชียงใหม่ 
  99  หมู่ 5  ต.ฟ้าหาม  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50000  โทร.  053-852590  
29บริษัท  เชียงใหม่  บิ๊กซี  2001  จำกัดเชียงใหม่ 
 208  หมู่ 3  ต.ท่าศาลา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50000  โทร.053-262300  
30โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่  เมโมเรียลเชียงใหม่ 
 186/2  ถ.ช้างคลาน  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50100  โทร.  053-270090-3  Fax  053-271624  
31โรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่ 
 1  ถนนสุขเกษม  ต.นครพิงค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50300  โทร. 053-357234-53  
 โทรสาร  053-218402,408428  
32โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ 
 159 หมู่ที่ 4  ถ.โชตนา  ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  50180  โทร. 053-222152  
33บ.สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)เชียงใหม่ 
 152 ม.2  ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.หนองป่าครั้ง อ.เมือง           จ.เชียงใหม่ 50000 โทร.053-261200  
34โรงแรมเชียงใหม่ออคิดส์เชียงใหม่ 
 23  ถ.ห้วยแก้ว  ต.สุเทพ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  053-222099 โทรสาร 053-221625  
    
    
    
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ลำดับที่สถานที่ฝึกงานจังหวัดหมายเหตุ
35บ.เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม เชียงใหม่ 
 105/1-3  ถ.วัวลาย  ต.หายยา  อ.เมือง          จ.เชียใหม่  50100  โทร. 053-203200-4  โทรสาร  053-203175  
36บ.ลีโอฟูดส์ จก.เชียงใหม่ 
 178 ม. 9 ถ.เชียงใหม่ฮอด  ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่ 50120  
 โทร.053-834575-82  โทรสาร  053-834583  
37บริษัท  เชียงใหม่เฟรชมิลค์  จำกัดเชียงใหม่ 
 57/  หมุ่ 6  ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี  
   จ.เชียงใหม่  50140  โทร.053-282471-2  โทรสาร  053-817197  
38สถาบันแมคแคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพเชียงใหม่ 
 ตู้ ป.ณ. 53  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000  
 โทร.053-277049,โทรสาร.053-282695  
39โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่ 
 21 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  
 โทร.053-224333  
40ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้วเชียงใหม่ 
 21 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  
 โทร.053-224999  
41บริษัท  ไทย –นิจิ อินดัสทรี จำกัดลำพูน 
 77  หมู่ 13  ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์  ต.มะเขือแจ้  อ.เมือง  จ.ลำพูน  51000  โทร.  053-581222  fax .  053-552151, 053-552500  
42บจก.ไทยไปป์ภาคเหนือ (นิคมอุตสาหกรรม)ลำพูน 
 71/1-4 ม.13  ต.มะเขือแจ้  อ.เมือง จ.ลำพูน  51000  โทร. 053-581812-3  โทรสาร  053-581414  
    
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ลำดับที่สถานที่ฝึกงานจังหวัดหมายเหตุ
43บ.ฟิสบา (ประเทศไทย) จำกัด  ลำพูน 
 (นิคมอุตสาหกรรมลำพูน)    
 76/3  หมู่ที่ 4  ต.บ้านกลาง  อ.เมือง จ.ลำพูน  51000  โทร. 053-581440  โทรสาร  053581492  
44บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ลำปางลำปาง 
 65  ถ.ไฮเวย์ลำปาง  ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง  52000  โทร. 054-352666-80  โทรสาร  054-352655  
45บริษัทวงศ์วุฒิ จำกัด (โรงแรมแม่ยม พาเลส)แพร่ 
 181/9  ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่  54000  โทร.054-521030-2  
46บริษัท ไทยเอเชียไรซ์ โปรดักส์ จำกัดแพร่ 
 239 ม.12 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000  
 โทรศัพท์ 054-521258 ต่อ9   
 โทรสาร.054-627095  
47บิ๊กซี พิษณุโลกพิษณุโลก 
 939  ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000  โทร. 055-221200 โทรสาร  053-221220  
48 ดิ เอมเมอรัล โฮเท็ลกรุงเทพฯ 
 99/1  ถ.รัชดาภิเษก  เขตห้วยขวาง กท.  10330  โทร. 02-2764567  
49บ.เอกชัย โลตัส สาขา พระราม 2กรุงเทพฯ 
 88/2528  ม. 6  ต.แลมดำ  อ.บางขุนเทียน  กรุงเทพฯ  10150  โทร.  02-8928130-5  โทรสาร   02-8928254   
50บ.สรรพสินค้า จำกัด เซ็นทรัลพระราม 3กรุงเทพฯ 
 79/3  ถ.สาธุประดิษฐ์  ยานาวา  กรุงเทพฯ  
 10120  โทร.02-6735555  
51โรงแรมเชอร์ราตัน พัทยาชลบุรี 
 413 ม.2 ถ.เข้าพระตำหนัก ต.หนองปรือ  
 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20260  
 โทร.038-259888 โทรสาร.038-259899  
52บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่นซิมเทม จำกัด สาขาแม่สายเชียงราย 
 156 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130  
 โทร.053-646008-17  
53บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สายเชียงราย 
 740 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย  
 57130 โทร.052-021-701 โทรสาร.052-021-721  
54บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาเชียงรายเชียงราย 
 99/20 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
 โทร.052-020600  
55บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาเฟสติวัล เชียงใหม่เชียงใหม่ 
 99/3 ม.4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000  
 โทร.053-999499 โทรสาร.053-999488  
57บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัดเชียงราย 
 99 ม.1 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
 โทร.087-3566037  
58ศูนย์กระจายสินค้า RDC ลำพูน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ลำพูน 
 99 ม.4 ต.หนองหนาม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000  
 โทร.026-771619 ต่อ 3122   
60บริษัท เบทาโกรนอร์ธเทอร์น จำกัดลำพูน 
 100/1 ม.4 ถ.เชียงใหม่ – ลำปาง  ต.บ้านกลาง อ.เมือง  
 จ.ลำพูน 51000 โทร.053-581496  
Scroll to Top