ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปี 2566

🌟 Congratulations MTM#4 🌟 สาขาวิชาการจัดการการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4…

โพสต์โดย การจัดการการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2024
Scroll to Top