ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2/66

โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์การ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 13 คน วันที่ 14…

โพสต์โดย Human resource management – CRRU เมื่อ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2024
Scroll to Top