กิจกรรม HR พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Marking)

โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์การ จัดกิจกรรม HR พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving &…

โพสต์โดย Human resource management – CRRU เมื่อ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2024
Scroll to Top