กิจกรรม HR พัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์การจัดกิจกรรม HR พัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)…

โพสต์โดย Human resource management – CRRU เมื่อ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2024
Scroll to Top