กิจกรรม HR พัฒนาทักษะในการสื่อสารในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์การ จัดกิจกรรม HR พัฒนาทักษะในการสื่อสารในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วันที่…

โพสต์โดย Human resource management – CRRU เมื่อ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2024
Scroll to Top