ศึกษาดูงาน AI และการใช้เทคโนโลยีสื่อเพื่อสร้างสรรค์

📌ขอบพระคุณคุณบงการ พยัฆวิเชียร CMO และพี่ๆ #Protoys สำหรับการเปิดโอกาสให้ นศ.ปี 3 สาขานิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมีเดีย)…

โพสต์โดย Digital Multimedia CRRU เมื่อ วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2024
Scroll to Top