อบรมเทคนิคการบริการเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

🌟 นักศึกษาโมเดิร์นเทรด เสริมเทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในธุรกิจ Modern Trade…

โพสต์โดย การจัดการการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2024
Scroll to Top