การฝึกทักษะการจัดการร้านค้าเพื่อการสื่อสารการตลาด

🌟 เรียนสนุก ปฏิบัติจริง ในร้านค้าจริง ในวิชาการสื่อสารการตลาดฯ 🌟 🌈…

โพสต์โดย การจัดการการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2024
Scroll to Top