นำเสนอผลงานวิชาการสื่อสารการตลาดฯ ปี 2566

🌟 บรรยากาศการเรียนที่ให้นักศึกษา ได้เรียนอย่างสนุก เป็นกันเอง และปฏิบัติจริง 🌟 🌈…

โพสต์โดย การจัดการการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2024
Scroll to Top