กิจกรรม GM วันนี้ปฐมนิเทศ การเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์

📌กิจกรรม GM วันนี้✨ปฐมนิเทศ การเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์ฯ ด้วยการปัจฉิมนิเทศหลังฝึกฯ…

โพสต์โดย โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2024
Scroll to Top