ขอแสดงความยินดีกับ The Mister65 Team กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

🥳ขอแสดงความยินดีกับ The Mister65 Team กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ✨ใน “โครงการประกวดแผนธุรกิจและสื่อประชาสัมพันธ์” โดย…

โพสต์โดย โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2024
Scroll to Top