กิจกรรม MS สร้างการรับรู้ Soft Power จากอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรม MS สร้างการรับรู้ Soft Power จากอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ…

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2024
Scroll to Top