AQ ส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

+++ 21 มิถุนายน 2567 +++ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม AQ ส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ณ…

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2024
Scroll to Top