กิจกรรม อภิปรายให้ความรู้พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

+++ 17 มิถุนายน 2567+++ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม…

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2024
Scroll to Top