MS ศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจ Season 2

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรม MS ศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจ…

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2024
Scroll to Top