กิจกรรม “การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ”

วันนี้📍GM จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ” ให้กับนักศึกษา โดยคุณธมลวรรณ…

โพสต์โดย โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2024
Scroll to Top