การประชุมวิชาการวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 13

+++ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 +++ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ…

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2024
Scroll to Top