: โครงการประกวดการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล Soft Power

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาการจัดการนำโดยอาจารย์ทัตพงศ์ นามวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีด้านเผยแพร่นวัตกรรมความรู้…

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2024
Scroll to Top