ศึกษาดูงาน ณ Chaing Mai Night Safari 

📍วันที่ 30 พ.ค.67 ทางโปรแกรมฯ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ Chaing Mai Night Safari 🦌 นำโดยประธานโปรแกรมฯ🙏 เพื่อการศึกษานอกห้องเรียนสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิต #gmcrru ✌️ #ศึกษาดูงาน #เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 👍

โพสต์โดย โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2024
Scroll to Top