ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร 2566 วันที่11มิย67

+++วันที่ 11 มิถุนายน 2567+++ คณะวิทยาการจัดการรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ประจำปี 2566…

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2024
Scroll to Top