คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567

✍️คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ…

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2024
Scroll to Top