คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงาน

++วันที่ 6 มีนาคม 2567++ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย อาจารย์ ดร. พิมพ์แพร…

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันพุธที่ 6 มีนาคม 2024

Scroll to Top