คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การติดต่อ

รูป
ที่อยู่:
80 หมู่ 9 เมือง เชียงราย 57100

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 053-776016,053-776042

โทรสาร: 053-776057