genti dama la moda

วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักศึกษา...

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2021

จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ

   

 

วีดีโอ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รศ.ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล

สายตรงคณบดี

 

SERVICE

 

facebook

ปฏิทินวิชาการ

 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์

คู่มือถอดบทเรียน KM

คู่มือการบริหารงานวิจัย

คู่มือประกันคุณภาพ