genti dama la moda

วันนี้ (30 กรกฏาคม 2564) อาจารย์กฤษณะ แสงจันทร์ รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร...

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2021

จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ

   

 

วีดีโอ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รศ.ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล

สายตรงคณบดี

 

SERVICE

facebook

ปฏิทินวิชาการ

 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์

คู่มือถอดบทเรียน KM

คู่มือการบริหารงานวิจัย

คู่มือประกันคุณภาพ