genti dama la moda

วันนี้(17 พฤษภาคม 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร...

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2021

จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ

   

 

วีดีโอ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รศ.ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล

สายตรงคณบดี

 

SERVICE

facebook

ปฏิทินวิชาการ

 

ปฏิทินกิจกรรม.