genti dama la moda

วันนี้ (12 มีนาคม 2564) คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์...

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2021

จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ

   

 

วีดีโอ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รศ.ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล

สายตรงคณบดี

 

SERVICE

facebook

ปฏิทินวิชาการ

 

ปฏิทินกิจกรรม.