genti dama la moda

✨ คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ✨ อาจารย์กฤษณะ แสงจันทร์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์...

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2021

จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ

   

 

วีดีโอ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รศ.ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล

สายตรงคณบดี

 

SERVICE

facebook

ปฏิทินวิชาการ

 

ปฏิทินกิจกรรม.