genti dama la moda

วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ นิลดำ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร...

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2020

จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ

   

 

วีดีโอ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.เสริมศิริ  นิลดำ

สายตรงคณบดี

 

SERVICE

facebook

ปฏิทินวิชาการ

 

ปฏิทินกิจกรรม.