genti dama la moda

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรม งานสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี...

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2020

จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ

   

 

วีดีโอ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.เสริมศิริ  นิลดำ

สายตรงคณบดี

 

SERVICE

facebook

ปฏิทินวิชาการ

 

ปฏิทินกิจกรรม.