genti dama la moda

วันนี้ (15 กันยายน 2563) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น...

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2020

จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ

   

 

วีดีโอ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.เสริมศิริ  นิลดำ

สายตรงคณบดี

 

SERVICE

facebook

ปฏิทินวิชาการ

 

ปฏิทินกิจกรรม.