genti dama la moda

วันนี้ (11 สิงหาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ขุนศรี รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร...

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2020

จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ

   

 

วีดีโอ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.เสริมศิริ  นิลดำ

สายตรงคณบดี

 

SERVICE

facebook

ปฏิทินวิชาการ

 

ปฏิทินกิจกรรม.