genti dama la moda

วันนี้ (4 สิงหาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ นิลดำ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ...

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2020

จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ

   

 

วีดีโอ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.เสริมศิริ  นิลดำ

สายตรงคณบดี

 

SERVICE

facebook

ปฏิทินวิชาการ

 

ปฏิทินกิจกรรม.