genti dama la moda

วันนี้ (5 มิถุนายน 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ นิลดำ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์...

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2020

จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ

   

 

วีดีโอ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.เสริมศิริ  นิลดำ

สายตรงคณบดี

 

SERVICE

facebook

ปฏิทินวิชาการ

 

ปฏิทินกิจกรรม.