genti dama la moda

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ...

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2020

จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ

   

 

วีดีโอ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.เสริมศิริ  นิลดำ

สายตรงคณบดี

 

SERVICE

facebook

ปฏิทินวิชาการ

 

ปฏิทินกิจกรรม.