genti dama la moda

✨ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการกับคณะวิทยาการจัดการ...

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2020

จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ

   

 

วีดีโอ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.เสริมศิริ  นิลดำ

สายตรงคณบดี

 

SERVICE

facebook

ปฏิทินวิชาการ

 

ปฏิทินกิจกรรม.