genti dama la moda

รวมความน่ารักสดใสของน้องใหม่ และบรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 วันที่...

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2020

จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ

   

 

วีดีโอ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.เสริมศิริ  นิลดำ

สายตรงคณบดี

 

SERVICE

facebook

ปฏิทินวิชาการ

 

ปฏิทินกิจกรรม.