genti dama la moda

วันที่ 18 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ โดยโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)...

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2020

จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ

   

 

วีดีโอ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.เสริมศิริ  นิลดำ

สายตรงคณบดี

 

SERVICE

facebook

ปฏิทินวิชาการ

 

ปฏิทินกิจกรรม.