genti dama la moda

วันนี้ (20 ธันวาคม 2561) คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์...

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2018

จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ

   

 

วีดีโอ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.เสริมศิริ  นิลดำ

สายตรงคณบดี

 

SERVICE

facebook

ปฏิทินวิชาการ

 

ปฏิทินกิจกรรม.