genti dama la moda

วันนี้ (11 ธันวาคม 2661) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ขุนศรี รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย...

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2018

วีดีโอ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.เสริมศิริ  นิลดำ

สายตรงคณบดี

 

SERVICE

 

facebook

ปฏิทินวิชาการ

 

ปฏิทินกิจกรรม.