สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์

ลำดับที่

สถานที่ฝึกฯ

จังหวัด

หมายเหตุ

1

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เชียงราย

 

 

99/9 ม.13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

 

 

โทร.052-020999

 

 

2

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย

เชียงราย

 

 

199/9 ม.13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

 

 

โทร.053-3179990-9 ต่อ612

 

 

 

โทรสาร.053-3179980

 

 

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

521 ม.6 ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

 

 

 

57100 โทร.053-175303

 

 

4

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  บลูไดมอนท์ วอเตอร์รีซอส 

เชียงราย

 

 

99 ม.5 ซ.5 กาสะลอง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

 

 

 

57100 โทร.086-9128059

 

 

5

สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

เชียงราย

 

 

59 ถ.อุตรกิจ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

 

 

โทร.053-711333 ต่อ 113

 

 

6

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก 

 

 

 

อ.เมืองเชียงราย 57100 โทร.053-150163

 

 

 

โทรสาร.053-177327

 

 

7

ใจ๋ ใจ๋ สตูดิโอ

เชียงราย

 

 

287/4 ม.15 ถ.สันโค้งน้อย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

 

 

 

57000 โทร.081-1623954

 

 

8

บริษัท เมเจอร์ มีเดีย จำกัด

เชียงราย

 

 

76/12 ถ.สันโค้งน้อย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

 

 

โทร.086-910632-6

 

 

9

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

40 ม.1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

 

 

 

โทร.053-711601,053-713015 โทรสาร.053-702642

 

 

10

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

 

 

 

โทร.053-150163 โทรสาร.053-177327

 

 

11

โรงแรม เวียงอินทร์ เชียงราย

เชียงราย

 

 

893 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

 

 

โทร.053-711533 โทรสาร.053-711877

 

 

12

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

424 ม.5 .บ้านหนองยาว ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

 

 

 

57000 โทร.053-910300 โทรสาร.053-910345

 

 

13

กองบรรณาธิการ  หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์

เชียงราย

 

 

124/19 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

 

 

 

57000 โทร.053-713858 โทรสาร.053-740517

 

 

14

โรงแรมอัลลัวร์ รีสอร์ท

เชียงราย

 

 

777/2-3 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย

 

 

 

จ.เชียงราย 57130 โทร.081-5301114

 

 

15

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

209 ม.1 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

 

 

โทรศัพท์.052-029211 โทรสาร.052-029212

 

 

16

บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด

เชียงราย

 

 

99 ม.1 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

 

 

โทร.091-5760374

 

 

17

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

เชียงราย

 

 

404 ม.10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

 

 

 

โทร.053-798000 โทรสาร.053-793071

 

 

18

โรงแรม เอ-สตาร์ ภูแล วัลเลย์  เชียงราย

เชียงราย

 

 

60/14 ม.2 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57110

 

 

 

โทร.052-0298-924 

 

 

19

สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดพะเยา  

พะเยา

 

 

7/30 ถ.ประตูกลอง 2 อ.เมือง จ.พะเยา 56000

 

 

 

โทร.054-484322

 

 

20

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์โปรพลัส

พะเยา

 

 

7/31 ถ.ประตูกล่อง 2 ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000

 

 

 

โทร.054-480825

 

 

21

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังทอง

พะเยา

 

 

131 ม.4 ถ.พะเยา-ป่าแดด ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา

 

 

 

56000 โทร.054-412953 โทรสาร.054-412953

 

 

22

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

พะเยา

 

 

ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

 

 

 

56000 โทร.054-409400-3 โทรสาร.054-409419

 

 

23

บริษัท ลิเนียร์เคเบิลทีวี จำกัด

เชียงใหม่

 

 

9/15 ม.3 ถ.ช่างสิงห์  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

 

 

50300 โทร.094-7513399 โทรสาร.053-218985

 

 

24

บริษัท เซปเทมเบอร์ ทเวนตี้ไนน์ จำกัด

เชียงใหม่

 

 

213/3 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 

 

 

โทร.099-7477828

 

 

25

บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด 

เชียงใหม่

 

 

22/4 ถ.ราชภาคินีย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 

 

 

โทร.053-418720-26 โทรสาร.053-418730

 

 

26

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช.ดี.มีเดีย สตูดิโอ

เชียงใหม่

 

 

28 ม.4 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 

 

 

 

โทร.085-0298442

 

 

27

บริษัท เพอร์เฟค ครีเอชั่น แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

เชียงใหม่

 

 

38 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซอย 13 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

 

 

50200  โทร.087-7456661 

 

 

28

บริษัท วีซาย มีเดีย จำกัด

เชียงใหม่

 

 

99 ซอย เมืองสาตร ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ 

 

 

 

เชียงใหม่ 50000  โทร.053-800800 โทรสาร.053-802902

 

 

29

บริษัท เชียงใหม่จัดการประชุมและแสดงสินค้า จำกัด

เชียงใหม่

 

 

95 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 

 

 

โทร.053-224140-1 โทรสาร.053-895255

 

 

30

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช.ดี.มีเดีย สตูดิโอ

เชียงใหม่

 

 

28 ม.4 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 

 

 

 

โทร.085-0298442

 

 

31

บริษัท วายุฟิล์ม โปรดักชั่น จำกัด

เชียงใหม่

 

 

1/3 ซ.22 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

 

 

 

โทร.089-166-0341

 

 

32

บริษัท ซีเอ็ม วิชั่น กรุ๊ป จำกัด

เชียงใหม่

 

 

131/36 ม.7 หมู่บ้านอิมพีเรียมปาคส์ 

 

 

 

ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

 

 

 

โทร.02-1586122

 

 

33

บริษัท วีซายน์ มีเดีย จำกัด

เชียงใหม่

 

 

99 ถ.เมืองสาตร ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

 

 

 

โทร.053-800-800 โทรสาร.053-802-902

 

 

34

บริษัท ฮัลโหล เชียงใหม่ วาไรตี้ จำกัด

เชียงใหม่

 

 

189/3 ม.1 ถ.คันคลองชลประทาน  ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่

 

 

 

จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.086-4297586

 

 

 

โทรสาร.053-226956

 

 

35

ศูนย์ข่าวภาคเหนือเครือเนชั่น

เชียงใหม่

 

 

24/1 ถ.นันทราม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

 

 

 

โทร.053-282110

 

 

36

บริษัท เซปเทมเบอร์ ทเวนตี้ ไนนท์ จำกัด

เชียงใหม่

 

 

231/3 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 

 

 

โทร.083-9474646

 

 

37

บริษัท มายา ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เชียงใหม่

 

 

55 ม.5 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

 

 

 

โทร.052-081555 ต่อ3002 

 

 

38

สำนักงานใหญ่ มูลนิธิโครงการหลวง

เชียงใหม่

 

 

65 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 

 

 

โทร.053-810765-2 โทรสาร.053-324000

 

 

39

สถานีวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่ NBT

เชียงใหม่

 

 

49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

 

 

50100 โทร.053-283742 โทรสาร.053-283742-3

 

 

40

บริษัท โกทริป จำกัด

เชียงใหม่

 

 

4/42 ซ.12 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 

 

 

โทร.096-1636693

 

 

41

บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพีนี

 

 

 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

 

 

โทร.02-6587700-5 โทรสาร.02-6587699

 

 

42

บริษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

45/99 ซอยสายไหม73 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ

 

 

 

10200 โทร.02-0263115 กด1 ต่อ 119

 

 

43

บริษัท แบล็คด็อท จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

60 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

 

 

 

10250 โทร.02-7216749

 

 

44

บริษัท บ๊อกส์ เอฟเฟค จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

115/20 หมู่บ้าน เดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง 

 

 

 

ซอยรัชดาภิเษก ซอย รัชดาภิเษก 52 ลาดยาว 

 

 

 

จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.089-669-9665

 

 

45

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) Mcot family 

กรุงเทพฯ

 

 

63/1 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

 

 

 

กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-2016151,02-2016664

 

 

 

โทรสาร.02-2451854

 

 

46

บริษัท โซนิกซ์ ยูธ 1999 จำกัด สำนักงานใหญ่

กรุงเทพฯ

 

 

58/5 ซอยรามคำแหง39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง

 

 

 

กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-9366592-6

 

 

47

บริษัท มิสคีเทียร์ อีเว้นท์ จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

1755/1 ซ.ลาดพร้าว94 (ปัญจมิตร) ถ.ศรีวรา แขวงพลับพลา

 

 

 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 

 

48

บริษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

45/99 ซอยสายไหม73 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ

 

 

 

10200 โทร.02-0263115 กด1 ต่อ 119

 

 

49

บริษัท แฮพเพนนิ่ง จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

21/96 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม9 แขวงบางกะปิ

 

 

 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 

 

 

โทร.02-6646470

 

 

50

บริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

44/90 ถ.นาคนิวาส44 แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 

 

 

โทร.082-1936696 โทรสาร.053-895255

 

 

51

บริษัท มีสุข เรียล เอสเตท จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

143 ถ.พุทธบูชา  แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

 

 

 

โทร.02-4059717 โทรสาร.02-4059718

 

 

52

บรัท เอ็ม เทิร์นเนอร์ จำกัด 

กรุงเทพฯ

 

 

90 อาคารสาธรธานี ชั้น 12 ถ.สาธรเหนือ แขวงบางรัก

 

 

 

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

 

 

โทร.02-6369006 โทรสาร.02-2372454

 

 

53

บริษัท แอปโซลูทเวิลด์ มีเดีย จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

87/69 ชั้น4 อาคารโมเดิร์นทาว์ส เอกมัย ซ.3 

 

 

 

แขวงคลองต้นเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 

 

54

บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

240 ซ.สุขุมวิท49/14 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 

 

 

 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100 โทร.02-3921840-2

 

 

55

บริษัท สตูดิโอ 60 เว้นท์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

122/135 ซ.รามอินทรา 60 แขวงรามอินทรา

 

 

 

เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 02-0160692

 

 

56

บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

197 อาคารBBD (วิภาวดี) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

 

 

 

กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-6506000 ต่อ 6409

 

 

57

บริษัท  เฟล็กซ์ คอมเมอร์เซียล (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

205/7 ซิตี้เซนส์ ท่าข้ามพระราม 2 แขวงแสมดำ 

 

 

 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

 

 

 

โทร.09-52478848

 

 

58

บริษัท ไบรท์ทีวี จำกัด

นนทบุรี

 

 

223/2 ม.4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด 

 

 

 

นันทบุรี โทร.02-5839595 ต่อ 847

 

 

59

บริษัท มิซ เวลธ์ จำกัด

พิษณุโลก

 

 

444/9 ถ.สีหราชเดโชชัย  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

 

 

 

โทร.088-2807675

 

 

60

บริษัท เจ้เยาเรสซิ่ง เอเจนซี่ จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

9/145 หมู่บ้านสราญสิริวงแฟวนประชาอุทิศ

 

 

 

ถ.เลียบทางด่วน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

 

 

 

โทร.081-4429942

 

 

61

บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

2991/29-30  ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปี

 

 

 

กรุงเทพฯ 10240 โทร.02-3760503-10 

 

 

 

โทรสาร.02-3703282

 

 

62

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพฯ

 

 

50 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

 

 

 

10110 โทร.02-6699000 โทรสาร.02-6699009

 

 

63

เดอะโมเม้นท์ สตูดิโอ

กรุงเทพฯ

 

 

251/2 ซองทองหล่อ สุขมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ

 

 

 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100 โทร.02-7125523-4

 

 

64

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

600/1-3 บี สแควร์ พระราม 9 เหม่งจ๋าย

 

 

 

ซอยสหประมูล แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง

 

 

 

กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-530-8111

 

 

65

บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

197 ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท

 

 

 

กรุงเทพฯ โทร.02-6506000

 

 

66

บริษัท ทเว็นตี้ ทเว็นตี้ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

1168/25 อาคารลุมพีนีทาวเวอร์ ชั้น 14 ถ.พระราม 4 

 

 

 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 

 

67

สำนักงานพิพิธภณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

ปทุมธานี

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

 

13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

 

12120 โทร.02-5292212  โทรสาร.02-58292214

 

 

68

บริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

88/8 ถ.ลาดพร้าว18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 

 

 

10900

 

 

69

บริษัท สนุกออนไลน์ จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

252 ม.19-20 ถ.รัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

 

 

 

จ.กรุงเทพฯ 10310 โทร.082-833-3000

 

 

70

สถานีโทรทัศน์ระบบ ดิจิตอล ช่อง 8

กรุงเทพฯ

 

 

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

 

 

 

419 ถ.ลาดพร้าว15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 

 

 

โทร.02-511-0555 โทรสาร.02-5112324

 

 

71

บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

กรุงเทพฯ

 

 

89/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 

 

 

10900 โทร.02-691-5586-88

 

 

72

ศาลล้มละลายกลาง

กรุงเทพฯ

 

 

ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

 

 

โทร.02-141500 โทรสาร.02-1438700

 

 

73

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพฯ

 

 

555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 

 

 

10900 โทร.02-5372647

 

 

74

บริษัท ทรีปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

1 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 

 

 

10900 โทร.02-1271222

 

 

75

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

27 ถ.เจริญนคร 14 คองสานธนบุรี  เขตคลองต้นไทร

 

 

 

กรุงเทพฯ 10600 โทร.02-394600 โทรสาร.02-4394616-7

 

 

76

การกีฬาแห่งประเทศไทย

กรุงเทพฯ

 

 

286 ถ.รามคำแหง เขตหัวหมาก แขวงบางกะปิ 

 

 

 

กรุงเทพฯ 10240 โทร.02-1867111

 

 

77

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กรุงเทพฯ

 

 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการไทรคมนาคมแห่งชาติ

 

 

 

87 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพฯ 

 

 

 

10400 โทร.02-6708888

 

 

78

บริษัท ลินนิจ เอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

กรุงเทพฯ

 

 

580/6 ถ.รามคำแหง เขต.วังทองหลาง เขตวังทองหลาง

 

 

 

จ.กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-936-659-6

 

 

 

โทรสาร.02-949-0970