สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ

ลำดับที่

สถานที่ฝึกฯ

จังหวัด

หมายเหตุ

1

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง

เชียงราย

 

 

920 ม.7 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240

 

 

 

โทร.053-767015-17

 

 

2

บริษัท อีซูซุ เชียงราย จำกัด

เชียงราย

 

 

145/1 ม.17 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

 

 

 

57000 โทร.053-711605

 

 

3

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย

เชียงราย

 

 

199/9 ม.13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

 

 

โทร.053-179978 โทรสาร.053-179979

 

 

4

บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย

เชียงราย

 

 

184 ม.25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

 

 

 

57000 โทร.053-746500  โทรสาร053-746549

 

 

5

 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์เชียงราย

เชียงราย

 

 

111/5 ม.13 ถ.เอเชีย 1 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย

 

 

 

57000 โทร.053-910999

 

 

6

บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

เชียงราย

 

 

111 ม.11 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

 

 

โทร.053-774909-10 โทรสาร.053-774956

 

 

7

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาเชียงราย

เชียงราย

 

 

99/20 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

 

 

โทร.052-020600

 

 

8

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

 

 

404 ม.10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

 

 

 

โทร.053-798180 โทรสาร.053-793071

 

 

9

บริษัท ชวีเฉวียน ฟูดส์ จำกัด

เชียงราย

 

 

224 ม.9 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260

 

 

 

โทร.053-952256-7

 

 

10

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

เชียงเราย

 

 

329 ม.8 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

 

 

 

โทร.053-776144

 

 

11

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย

เชียงราย

 

 

199/9 ม.13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

 

 

โทร.053-179978 โทรสาร.053-179979

 

 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ

ลำดับที่

สถานที่ฝึกฯ

จังหวัด

หมายเหตุ

12

คลังสินค้า บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

เชียงราย

 

 

สำนักงานเชียงราย

 

 

 

404 ม.10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

 

 

 

โทร.053-798242

 

 

13

ด่านศุลกากรเชียงของ

เชียงราย

 

 

78 ม.9 ต.เวียง อ.เขียงของ จ.เชียงราย 57140

 

 

 

โทร.053-160392 โทรสาร.053-160395

 

 

14

ด่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 แม่สาย

เชียงราย

 

 

ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130

 

 

15

การท่าเรือเชียงแสน

เชียงราย

 

 

ถ.ริมโขง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

 

 

 

โทร.053-181750 โทรสาร.053-181747

 

 

16

บริษัท โกลบอลไทยชิปปิ้ง จำกัด

เชียงราย

 

 

225 ม.9 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

 

 

 

โทร.098-8163390 โทรสาร.053-602747

 

 

17

บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย

เชียงราย

 

 

184 ม.25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

 

 

 

57000 โทร.053-746500  โทรสาร053-746549

 

 

18

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เชียงรายแอร์คาร์โก้ (2539)

เชียงราย

 

 

869/119  ถ.ไทยวิวัฒน์อุทิศ  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

 

 

 

57000 โทร.053-752858 โทรสาร.053-719895

 

 

19

บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด

เชียงราย

 

 

25 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

 

 

 

โทร.095-5357053

 

 

20

บริษัท ทีซีซี-ห้าเชียง จำกัด (ท่าเรือเชียงแสน)

เชียงราย

 

 

678 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงแสน 57150

 

 

 

โทร.053-784487 โทรสาร.053-784488

 

 

21

บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด เชียงราย

เชียงราย

 

 

404 ม.10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

 

 

 

โทร.053-798272 โทรสาร.053-793021

 

 

22

บริษัท เอ็น ที ซี รับ-ส่ง พัสดุ ด่วน จำกัด

เชียงราย

 

 

560/13 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย

 

 

 

โทร.053-700585

 

 

23

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงการค้า

เชียงราย

 

 

191/2 ม.9 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

 

 

โทร.053-712472 โทรสาร.053-747131

 

 

24

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด

เชียงราย

 

 

639 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

 

 

 

โทร.062-7093928

 

 

25

บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด สาขาแม่กรณ์

เชียงราย

 

 

99/13 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

 

 

โทร.053-700353-5 โทรสาร.053-700356

 

 

26

บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด

เชียงราย

 

 

112 ม.16 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

 

 

 

โทร.053-3888028 โทรสาร.053-346114

 

 

27

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เชียงราย

 

 

661 ม.2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

 

 

โทร.053-755484 

 

 

28

บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด

เชียงราย

 

 

99/2 ม.11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

 

 

 

57000 โทร.053-798888

 

 

29

โรงแรมแกรนด์ วิสต้า เชียงราย

เชียงราย

 

 

185 ม.25 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวีย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

 

 

โทร.099-4909214

 

 

30

บริษัท มิตซูพันล้าน จำกัด

เชียงราย

 

 

99/19 ม.13 ถ..ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.สันทราย อ.เมือง 

 

 

 

จ.เชียงราย 57000 โทร.053-700007

 

 

31

บริษัท มิตซูล้านนา จำกัด

เชียงราย

 

 

111/6 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

 

 

โทร.053-176666

 

 

32

โรงแรมแกรนด์วิว

เชียงราย

 

 

242 ม.2 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

 

 

 

โทร.052-020467

 

 

33

บริษัท แองเจิลเวย์ จำกัด (สยามนิสสัน)

เชียงราย

 

 

460 ม.5 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

 

 

 

โทร.085-6954599 โทรสาร.053-750442

 

 

34

บริษัท เชียงรายยูไนเต็ด คลับ เชียงราย

เชียงราย

 

 

491 ม.10 ต.บ้านดุ่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

 

 

 

โทร.090-5656494

 

 

36

บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด สาขาบ้านดู่

เชียงราย

 

 

321/1-4 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

 

 

 

โทร.053-702090

 

 

37

บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด สาขาแม่จัน

เชียงราย

 

 

81/1 ม.3 ถ.ลาวจกราช ต.แม่จัน อ.แม่จัน 57110

 

 

 

โทร.053-660626 โทรสาร.053-660636

 

 

38

ศูนย์บริการขาย ซูบารุ เขียงราย

เชียงราย

 

 

149/9 ม.5 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

 

 

 

โทร.053-166-799  โทรสาร.053-166585

 

 

39

บริษัท  ทวียนต์ มาร์เก็ตติ่ง จำกัด สาขาประตูสลี

เชียงราย

 

 

608/3 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

 

 

 

57000 โทร.053-711040

 

 

40

ด่านศุลกากรเชียงแสน

เชียงราย

 

 

185 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

 

 

 

โทร 053-770097 โทรสาร.053-777462

 

 

41

บริษัท นิ่มซี่เส็ง ขนส่ง 1988 จำกัด

เชียงราย

 

 

300 ม.26 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

 

 

โทร.053-718045-7

 

 

42

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เชียงราย

 

 

8/15-16 ม. 22 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053160670

 

 

43

แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย

เชียงราย

 

 

408 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053152035

 

 

44

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

ต.ริมกก  อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 0531520514

 

 

45

สำนักงานประกันส้งคมจังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

 

 

 

โทร 053152061-2 

 

 

46

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

521 หมู่ 6 ต.ริมกก  อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053175344

 

 

47

เทศบาลตำบลศิริเวียงชัย

เชียงราย

 

 

257 ม. 7 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทร 053663094 

 

 

48

ธนาคารออมสิน สาขากลางเวียง

เชียงราย

 

 

491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053719412-3

 

 

49

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงราย

เชียงราย

 

 

881/1-3 ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทร 053600748

 

 

50

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

73 ต.เวียง  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทร 053711399

 

 

51

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

เชียงราย

 

 

ต.ริมกก  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทร 053150156

 

 

52

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

 

 

53

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

632 ม. 3 ศาลากลางชั้น 3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

 

 

 

โทร 053 150200-1 

 

 

54

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

เชียงราย

 

 

798 ถนนสิงหไคล ต.เวียง  อ.เมือง จ.เชียงราย โทร053711445 

 

 

55

ธนาคารออมสิน สาขาบ้านดู่ 

เชียงราย

 

 

213-213/1 หมู่ 4 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

 

 

 

โทร 053151615 ต่อ 16 

 

 

56

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

เชียงราย

 

 

402 หมู่ 3 ต.บ้านดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053702555

 

 

57

ดอยสวยทัวร์เชียงราย ทัวร์เชียงใหม่

เชียงราย

 

 

388 หมู่ 9  ต.บ้านดู่  อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053013229

 

 

58

บริษัท พี.พี.เอส เอ็ม จำกัน (สำนักงานใหญ่) 

เชียงราย

 

 

โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

 

 

 

91 หมู่ 13 ต.นางแล อ.เมือง  จ.เชียงราย

 

 

59

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดู่

เชียงราย

 

 

386  หมู่ 3 ต.บ้านดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053175757

 

 

60

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาตำบลนางแล

เชียงราย

 

 

361 ม. 4 ต.บ้านดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053776408

 

 

61

สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด

เชียงราย

 

 

47 ม. 8 ต.แม่จ้น อ.แม่จัน  จ.เชียงราย โทร 053153696

 

 

62

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน

เชียงราย

 

 

555 หมู่ 4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน  จ.เชียงราย 

 

 

 

โทร 053771369-70 

 

 

63

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย

เชียงราย

 

 

68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทร 053731288

 

 

64

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

117 หมู่ 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทร 053731008-9

 

 

65

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย

เชียงราย

 

 

100 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย  จ.เชียงราย 

 

 

 

โทร 053731834   

 

 

66

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่สาย

เชียงราย

 

 

669 ต.เวียงพางคำ  อ.แม่สาย จ.เชียงราย  โทร 053732952

 

 

67

สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด

เชียงราย

 

 

616 หมู่ 8 ต.แม่สาย  อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทร 053642231

 

 

68

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

405 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053 152034

 

 

69

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอพญาเม็งราย

เชียงราย

 

 

ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย  จ.เชียงราย โทร 053799005

 

 

70

เทศบาลตำบลยางฮอม

เชียงราย

 

 

1 หมู่ 7 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล  จ.เชียงราย โทร 05.606223

 

 

71

เทศบาลตำบลเวียง  อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เชียงราย

 

 

โทร 053791630-13 

 

 

72

ธนาคารออมสิน สาขาพาน

เชียงราย

 

 

2097 หมู่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน  จ.เชียงราย โทร 053721910

 

 

73

บริษัท กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด สาขาบ้านดู่

เชียงราย

 

 

146 ม. 11 ต.บ้านดู่  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

 

 

 

โทร 0916314845

 

 

74

ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย

เชียงราย

 

 

117 ม.10 ต.เวียงผางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

 

 

 

โทร.053-731008

 

 

75

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย

เชียงราย

 

 

843 พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

 

 

โทร.053-711685 โทรสาร.053-744303

 

 

76

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

 

 

 

โทร.053-52067 โทรสาร.053-152068

 

 

77

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

 

78

สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด

เชียงราย

 

 

47/1 แม่จัน-เชียงแสน  ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

 

 

 

053-153696

 

 

79

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขานางแล

เชียงราย

 

 

195/1 ม.2 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ต.นางแล

 

 

 

อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร.053-176189

 

 

80

องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

521 ม.6 ถ.ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

 

 

 

57100 โทร.053-175319 โทรสาร.053-175303

 

 

81

ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตเชียงราย

เชียงราย

 

 

116/19 ม.19 ถ.ทางหลวงแผ่นเดิน 110 ต.รอบเวียง

 

 

 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 

 

 

82

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลนางแล

เชียงราย

 

 

361 หมุ่ 4 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

 

 

83

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย  โทร 053152051-4

 

 

84

บริษัท กรีนวิงมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เชียงราย

 

 

545/1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053 750 442

 

 

85

ธนาคารออมสินสาขากลางเวียง

เชียงราย

 

 

491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  

 

 

 

โทร 053 715 080

 

 

86

สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย

เชียงราย

 

 

59 หมุ่ 10 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 

 

 

 

โทร 097 1854 61

 

 

87

แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1

เชียงราย

 

 

429 หมู่ 19 ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย 

 

 

88

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

405 หมู่6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย  โทร 053 152 034

 

 

89

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

 

 

404 หมู่ 10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053 798 000

 

 

90

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาแม่สาย

เชียงราย

 

 

หมู่ 100/10 ถ.พหลโยธิน  ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย

 

 

 

 จ.เชียงราย   โทร 053 731 834

 

 

91

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย

เชียงราย

 

 

843 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

 

 

 

โทร 053 711 685

 

 

92

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

เชียงราย

 

 

349 หมู่ 4 ต.ดอยงาม อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053 185 629

 

 

93

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

เชียงราย

 

 

สาขาบุญเรือง 104 หมู่ 4 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

 

 

 

โทร 053 783 806

 

 

94

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาเชียงราย

เชียงราย

 

 

ต.ริมกก  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  โทร 053 150194

 

 

95

ธนาคารออมสินภาค 9 (หน่วยธุรกิจ)

เชียงราย

 

 

491  ต.เวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053719412-3

 

 

96

ห้างหุ้นสาวน จำกัด สมาร์ท ทีแอนเอ็น อินเตอร์ปริ้น

เชียงราย

 

 

468/358 หมู่ 4 ถ.บ้านดู่เมืองใหม่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง

 

 

 

 จ.เชียงราย  โทร 052 021140

 

 

97

บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เชลล์ จำกัด สาขาเชียงราย

เชียงราย

 

 

401 หมู่ 1 ต.บ้านดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย  โทร 0637599699

 

 

98

สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด สาขานางแล

เชียงราย

 

 

16 หฒุ่ 3 ต.นางแล  อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053702176

 

 

99

หจก. ไทยรุ่งขนส่ง

เชียงราย

 

 

96 หมู่ 5 ต.บ้านดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย  โทร 0882367347

 

 

100

หจก. แม่ข้าวต้มลิสซิ่ง

เชียงราย

 

 

40/1 หมู่ 17  ต.แม่ข้าวต้ม  อ.เมือง  จ.เชียงราย 

 

 

 

โทร 053706528 (เรียน  หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนฯ)

 

 

101

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เชียงราย

 

 

200 หมู่ 11  ต.ป่าตึง อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  โทร 053180022

 

 

102

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจันจว้า

เชียงราย

 

 

426 หมู่ 4 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ. เชียงราย โทร053775176

 

 

103

หจก. ทวีทรัพย์ อินดัสทรี 

เชียงราย

 

 

183 หมู่ 1 ต.แม่ไร่  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  โทร 0882607864

 

 

104

ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน

เชียงราย

 

 

1 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โทร 053 177 115

 

 

105

สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด

เชียงราย

 

 

616 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 

 

 

โทร 053 642 265

 

 

106

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย

เชียงราย

 

 

226 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทร 053731958

 

 

107

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว

เชียงราย

 

 

62 หมู่ 9 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทร 053 729 631

 

 

108

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาพาน

เชียงราย

 

 

2547 หมู่ 12 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 

 

 

 

โทร 053 7212356

 

 

109

ธนาคารออมสิน สาขาเชียงราย

เชียงราย

 

 

513 ต.เวียง  อ.เมือง จ.เชียงราย  โทร 053711774

 

 

110

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

ต.ริมกก  อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053152061-2

 

 

111

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน

น่าน

 

 

106/1 ต.ในเวียง อ.เมือง  จ.น่าน โทร 054710578

 

 

113

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่จัน

เชียงราย

 

 

5 หมู่ 3 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร 053771777

 

 

114

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

405 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053152034

 

 

115

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

ต.ริมกก  อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053152069-70

 

 

116

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

73 ต.เวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย  โทร 053711399

 

 

117

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงราย โทร 053717719

เชียงราย

 

118

ธนาคารออมสิน สาขาแม่จัน

เชียงราย

 

 

6 หมู่ 2 ต.แม่จัน  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย โทร 053771433

 

 

119

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โทร 053177361

 

 

120

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053152038

 

 

121

บริษัท ดีไอเดียว ออแกไนซ์ แอนด์ สตูดิโอ จำกัด

เชียงราย

 

 

65/2 หมู่ 3 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 0866568961

 

 

122

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเดน โปร์เจค 

เชียงราย

 

 

230/1 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053751125

 

 

123

เทศบาลตำบลนางแล

เชียงราย

 

 

476 หมู่ 12 ต.นางแล  อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053706017

 

 

124

ธนาคารออมสิน สาขากลางเวียง

เชียงราย

 

 

491 ต.เวียง อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053715081

 

 

125

เทศบาลตำบลงิ้ว

เชียงราย

 

 

2 หมู่ 8 ต.งิ้ว  อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053954537

 

 

126

บริษัท สายการบินไทยแอร์เอเชีย จำกัด ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 404 หมู่ 10 ต.บ้านดู่  อ.เมือง จ.เชียงราย

เชียงราย

 

 

โทร 053798274

 

 

127

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

เชียงราย

 

 

888 ม. 3  ต.เวียง อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย โทร 053777081

 

 

128

ธ.ก.ส. สาขาท่าต้นเกี๋ยง

เชียงราย

 

 

246 หมู่ 7 ต.สันติสุข อ.พาน  จ.เชียงราย โทร 053186144

 

 

129

เทศบาลตำบลบ้านดู่

เชียงราย

 

 

486 ม.6 ต.บ้านดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053703653

 

 

130

บริษัท พีพร็อบเบอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เชียงใหม่

 

 

213  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ โทร 053223985

 

 

131

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

522 หมู่ 1 ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง  จ.เชียงราย 

 

 

 

โทร 053152078 

 

 

132

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

เชียงราย

 

 

3 หมู่ 15 ต.เวียง  อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053795321

 

 

133

ธนาคารออมสิน สาขาแม่สาย

เชียงราย

 

 

80 หมู่ 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทร 053731695

 

 

134

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

117 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 

 

 

โทร 053731009 ต่อ 11 

 

 

135

โรงแรมแกรนด์ วิสต้า เชียงราย

เชียงราย

 

 

185 หมู่ 25 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

 

 

 

โทร 054746053 

 

 

136

เทศบาลตำบลสถาน

เชียงราย

 

 

199 หมู่ 5 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

 

 

 

โทร 053791607 

 

 

137

สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด

เชียงราย

 

 

6 หมู่ 4 ต.ริมกก อ.เมือง  จ.เชียงราย

 

 

138

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย

เชียงราย

 

 

1120 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

 

 

 

โทร 053711655 

 

 

139

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

899 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053711178 ต่อ 20

 

 

140

เทศบาลตำบลสันมะเด็ด

เชียงราย

 

 

225 หมู่ 3 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย โทร 053677405

 

 

141

สำนักงานบริการลูกค้าการสื่อสารแห่งประเทศไทย

เชียงราย

 

 

63 ถ.งำเมือง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053711423

 

 

142

ธนาคารกรุงไทย สาขาพาน

เชียงราย

 

 

1012 หมู่ 1 ต.เมืองพาน  อ.พาน จ.เชียงราย โทร 053721370

 

 

143

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเชียงราย

เชียงราย

 

 

500 หมู่ 16 ต.รอบเวียง  อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053711207

 

 

144

สำนักงานจังหวัดเชียงราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย)

เชียงราย

 

 

632 หมู่ 2 ต.ริมกก  อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053150180

 

 

145

ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย

เชียงราย

 

 

ต.เวียง อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053752177

 

 

146

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย

เชียงราย

 

 

ต.ริมกก  อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย โทร 053177318

 

 

147

สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จำกัด

เชียงราย

 

 

379 หมู่ 6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร 053781220

 

 

148

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

 

 

65 หมู่ 5 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 

 

 

โทร 053767466 

 

 

149

ธกส. สาขาเชียงราย

เชียงราย

 

 

153 ต.เวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย โทร 053711220

 

 

150

สำนักงานแม่จันธุรกิจการบัญชี

เชียงราย

 

 

289 หฒุ่ 8 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน  จ.เชียงราย โทร 0896332102

 

 

151

เทศบาลตำบลไม้ยา

เชียงราย

 

 

234 ม.4 ตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

 

 

152

บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่นซิมเทม จำกัด สาขาเชียงคำ

พะเยา

 

 

369 ม.5 ถ.พิศาล ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56140 โทร.054-415543

 

 

153

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมิสวัน

พะเยา

 

 

107 ม.9 ต.แม่ปึ่ม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

 

 

 

โทร.092-1614877 โทรสาร.054-428578

 

 

154

โรงพยาบาลพะเยา

พะเยา

 

 

269 ถนนพหลโยธิน ต.บ้านต้อม อ.เมือง จ.พะเยา โทร 054 409600 

 

 

155

ธนาคารออมสิน สาขาแม่ใจ

พะเยา

 

 

65 หมู่ 1 ต.แม่ใจ  อ.เมือง  จ.พะเยา

 

 

156

หจก.ทรัพย์เจริญกิจก่อสร้าง

พะเยา

 

 

258 หมู่ 7 ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทร 0892618828

 

 

157

ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

พะเยา

 

 

418 หมู่ 15 ถ.พิศาล ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 

 

 

 

โทร 053445 1335

 

 

158

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านต๋อม   303 หมู่ 4 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 

พะเยา

 

 

โทร 054 458 644

 

 

159

คลังจังหวัดพะเยา  ศาลากลางจังหวัดพะเยา

พะเยา

 

 

14 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

 

 

 

โทร.054-449564 โทรสาร.054-449563

 

 

160

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาดงสุวรรณ

พะเยา

 

 

50 ถ.หลวงแผ่นดิน 1021 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้

 

 

 

จ.พะเยา 56120 โทร.054-425495

 

 

161

ธนาคารออมสิน สาขาแม่ใจ

พะเยา

 

 

65 ม.1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 

 

 

 

โทร.054-499661

 

 

162

เทศบาลตำบลจุน

พะเยา

 

 

270 ม. 1 ต.จุน  อ.จุน  จ.พะเยา  โทร 054421412

 

 

163

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอดอกคำใต้

พะเยา

 

 

212 หมู่ 4 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้  จ.พะเยา โทร 054491713

 

 

164

บริษัท ทริปเพิล-เอ ควอลิตี้เซ็นเตอร์ จำกัด

เชียงใหม่

 

 

108 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 053816715

 

 

165

บริษัท ที เค เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

เชียงใหม่

 

 

211 ม.16 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

 

 

50100 โทร.053-820634-5

 

 

166

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด เชียงใหม่

เชียงใหม่

 

 

368/2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง

 

 

 

ต.ฟ้าฮาม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร.053-998-888

 

 

167

บริษัท ดวงตะวัน โฮเทิล จำกัด

เชียงใหม่

 

 

132 ถ.ลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 

 

 

50100 โทร.053-905000 โทรสาร.053-275429

 

 

168

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

เชียงใหม่

 

 

8 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-920300

 

 

169

โรงพยาบาลเทพปัญญา

เชียงใหม่

 

 

99 ม.5 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

 

 

 

โทร.053-852590 

 

 

170

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

เชียงใหม่

 

 

133 ถ.แก้วนรัฐ  ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

 

 

 

โทร.053-921777

 

 

171

บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาหางดง

เชียงใหม่

 

 

433/4-5 ม.7 ต.แม่เหี้ยะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

 

 

 

โทร.053-447711 โทรสาร.053-447733

 

 

172

บริษัท ช้างอวอดส์ (1959) จำกัด

เชียงใหม่

 

 

381 ม.1 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320

 

 

 

โทร.0536-84929  โทรสาร.053346463

 

 

173

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาเฟสติวัล เชียงใหม่

เชียงใหม่

 

 

96/3 ม.4 ต.ฟ้าฮาม อ.เมืองเชียงใหม่ 50000  

 

 

 

โทร.053-999499

 

 

174

บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่นซิมเทม จำกัด สาขาฝาง

เชียงใหม่

 

 

577 ม.5 ถ.โชตนา  ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50100

 

 

 

โทร.053-382010

 

 

175

บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด สำนักงานใหญ่ (ดอนจั่น)

เชียงใหม่

 

 

151 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

 

 

 

โทร.053-261126 ต่อ136

 

 

176

บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่นซิมเทม จำกัด สาขาคำเที่ยง

เชียงใหม่

 

 

19 ถ.ตลาดคำเที่ยง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่

 

 

 

จ.เชียงใหม่ 50000 โทร.053-872777

 

 

177

บริษัท อีพี เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เชียงใหม่

 

 

154 ม.6 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

 

 

 

โทร.082-5574866

 

 

178

บริษัท พีพี ซัพพลายแอนด์เทรดดิ้ง (99) จำกัด

เชียงใหม่

 

 

226 ม.7 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.ป่าแดด อ.เมือง

 

 

 

จ.เชียงใหม่ 50100 โทร.053-447890-3

 

 

179

บริษัท นอร์ทเทรินอาร์ต จำกัด

เชียงใหม่

 

 

111 ม.1 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50100

 

 

 

โทร.088-805881

 

 

180

บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่นซิมเทม จำกัด สาขาคำเที่ยง

เชียงใหม่

 

 

ม.9 ถ.ตลาดคำเที่ยง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50290

 

 

 

โทร.053-872777

 

 

181

คลังน้ำมันเชียงใหม่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

เชียงใหม่

 

 

74 ถ.สันนาลุง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

 

 

 

โทร.053-242563

 

 

182

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่

เชียงใหม่

 

 

2 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

 

 

 

โทร.053-203640-59 โทรสาร.053-283129

 

 

183

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขาเชียงใหม่

เชียงใหม่

 

 

246 ม.2 ต.หนองผึ่ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

 

 

 

โทร.093-105099

 

 

184

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาเฟสติวัล เชียงใหม่

เชียงใหม่

 

 

96/3 ม.4 ต.ฟ้าฮาม อ.เมืองเชียงใหม่ 50000  

 

 

 

โทร.053-999499

 

 

185

บริษัท  บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เชียงใหม่

เชียงใหม่

 

 

208 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

 

 

 

โทร.053-262300 โทรสาร.053-262354

 

 

186

บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด

เชียงใหม่

 

 

363 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

 

 

50000 โทร.02-2576314 โทรสาร.02-2576593

 

 

187

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ ที เซอร์วิส เอ็กซเพรส

เชียงใหม่

 

 

500/36 ม.7 ถ.แม่เหีย ต.แม่เหีย จ.เชียงใหม่ 50100

 

 

 

โทร.084-6115667

 

 

188

บริษัท เชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์ จํากัด

เชียงใหม่

 

 

193 ม.2 ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่

 

 

 

50140 โทร.053-420568 โทรสาร.053-420570

 

 

189

บริษัท  ผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด

เชียงใหม่

 

 

9  ถ.อนุบาล ซอย 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

 

 

 

โทร.053-412591 

 

 

190

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว

เชียงใหม่

 

 

21 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 

 

 

โทร.053-2274999 ต่อ205

 

 

191

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานิมมานเหมินทร์

เชียงใหม่

 

 

6/1-2 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 053246469

 

 

192

ธนาออมสิน สาขาแม่อาย

เชียงใหม่

 

 

2 หมู่ 7 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  โทร 053 459 268

 

 

 

บริษัท ทริป เพิล-เอควอลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด

เชียงใหม่

 

193

108 หมู่ 4 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

 

 

โทร 053816880

 

 

194

บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เชียงใหม่

 

 

สาขาเชียงใหม่ 1

 

 

 

224 ชั้น 2-3 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

 

 

50100 โทร.053-284000

 

 

195

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด

เชียงใหม่

 

 

107/2-3 หมู่ 4 ต.หนองป่าครึ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

 

 

โทร 053241933

 

 

196

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

 

 

ถ.โชตนา  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 0 5311 2708-9

 

 

197

ห้างสรรพสินค้า มาร์คโฟร์ พลาซ่า

แพร่

 

 

416 ม.2 ถ.ภูเก็ต ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

 

 

 

โทร.054-627777 โทรสาร.054-627113

 

 

198

ศูนย์กระจายสินค้า เชียงใหม่

ลำพูน

 

 

บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

 

 

 

99 ม.4 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

 

 

200

ธนาคารออมสิน สาขาทุ่งช้าง

น่าน

 

 

105-105 หมู่ 1 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทร 054795445

 

 

201

สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

น่าน

 

 

4/5 ถ.รอบเมืองทิศตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

 

 

 

โทร 054 710 246

 

 

202

โรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง

ลำปาง

 

 

800 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง

 

 

 

โทร 054252036-40 

 

 

203

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง

ลำปาง

 

 

319/1 ถ.ไฮเวย์-ลำปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง

 

 

 

จ.ลำปาง 52100 โทร.054-811711-21

 

 

204

บริษัท  บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง

ลำปาง

 

 

65 ถ.ไฮเวย์ ต.สบตุ้ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

 

 

 

โทร.054-209400 โทรสาร.054-219027

 

 

205

บริษัท เจ.เอ.เอ็ม ดิสทรีบิวเตอร์ จำกัด  สาขาลำปาง

ลำปาง

 

 

192 ม.6 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

 

 

 

โทร.090-3189239 โทรสาร.054-260054

 

 

206

บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลำปาง

 

 

สาขาลำปาง

 

 

 

319 ถ.ไฮเวย์-งาว ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

 

 

 

โทร.054-811817  โทรสาร.054-811816

 

 

207

บริษัท นาย่า กรีน จำกัด

พิษณุโลก

 

 

40/3 ม.1 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

 

 

 

โทร.091-821555

 

 

208

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสูงเม่น

แพร่

 

 

207 ม.4 ถ.ยันตรกินโกศล ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่

 

 

 

54130 โทร.054-541178 โทรสาร.054541177

 

 

209

เทศบาลตำบลร้องกวาง

แพร่

 

 

309 ม. 2 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง  จ.แพร่ โทร 054597366

 

 

210

ที่ว่าการอำเภอเวียงสา

น่าน

 

 

109 หมู่ 12 ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา จ.น่าน โทร 054 691575

 

 

211

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

ลำพูน

 

 

อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร.053-561568 

 

 

 

โทรสาร.053-530373

 

 

212

บริษัท วิคเตอร์  แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

104/24-28 แขวงบางบอน เขตบางบอน  กรุงเทพฯ 10150

 

 

 

โทร.02-408-5195-9 โทรสาร.02-4086600

 

 

213

บริษัท เอ็มเอส ซัพพลายเชน โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

2126 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

 

 

 

กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-7156500 โทรสาร.02-7156555

 

 

214

บริษัท พาแนลพินา เวิลด์ ทรานสปอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

3388/47/49 ถ.พระราม 4 ต.คลองตัน อ.คลองเตย

 

 

 

กรุงเทพฯ 10110 โทร.02-1356537

 

 

215

บริษัท โอเวอร์ซี ทรานสปอร์ต จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

444  ถ.ท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110

 

 

 

โทร.02-502909-10

 

 

216

บริษัท ไฮ ช๊อปปิ้ง จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

2034/75-76 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 15

 

 

 

เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

 

 

 

กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-3087904

 

 

217

บริษัท ซีพีแอล อินเตอร์ - โลจิสิกส์ จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

168/44 ถ.ประเสร็๙มนุกิจ แขวงคลองถม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ

 

 

 

10240 โทร.02-5194426 โทรสาร.02-5194429

 

 

218

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด  สาขาบางกะปิ

กรุงเทพฯ

 

 

3522 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพฯ

 

 

 

10240  โทร.02-1731000  

 

 

219

บริษัท แสนสิริ  จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพฯ

 

 

475 ชั้น 16 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

 

 

โทร02-2013747

 

 

220

บริษัท ออสสีรส จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

323 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

 

 

โทร.02-13-08888

 

 

221

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

111 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

 

 

 

10210 โทร.02-8313131

 

 

222

ธนาคารออมสินสาขาเจริญนคร

กรุงเทพฯ

 

 

1411 ต.บางลำภูล่าง เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร

 

 

 

โทร 02 4393058

 

 

223

บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น อิควิปเมนท์ จำกัด

กรุงเทพฯ

 

 

359/32 หมู่ 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม.

 

 

 

โทร 029069141-3 (เรียน  กรรมการผู้จัดการฯ)

 

 

224

โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง ดาราศิลป์

กรุงเทพฯ

 

 

946 เขตคลองตันเหนือ แขวงวัฒนา กทม. โทร 0843610100

 

 

225

บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นครสวรรค์

 

 

สาขานครสวรรค์

 

 

 

1/15-16 ถ.สุชาดา  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 

 

 

60000 โทร.056-217140 โทรสาร.056-217149

 

 

226

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด สาขาลำลูกา

ปทุมธานี

 

 

10/8,10/9 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

 

 

 

โทร.02-9879592 

 

 

227

บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด

ชลบุรี

 

 

4019 ม.4 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

 

 

 

โทร.038-170488 

 

 

228

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสเทริน์ คัสตอมส์ เซอร์วิส

ชลบุรี

 

 

122/18 ม.5  ต.บางลุมุง อ.บางลุมุง จ.ชลบุรี 20150

 

 

 

โทร.038-241893 โทรสาร.038-241891

 

 

229

บริษัท โตโยต้า  โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด

ชลบุรี

 

 

700/489 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

 

 

 

โทร.038-454089 ต่อ 94 

 

 

230

บริษัท มารีไทม์ ซินเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด

ชลบุรี

 

 

106/53 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา จ.ชลบุรี 20230 

 

 

 

โทร.038-401298  โทรสาร.038-401299

 

 

231

บริษัท เฮิร์ล - อาร์ ซี ที จำกัด

ชลบุรี

 

 

243/42 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

 

 

 

โทร.087-7193831

 

 

232

บริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง เอเชียน จำกัด

ชลบุรี

 

 

700/139 ม.5 ต.คลองตำหรู อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

 

 

 

โทร.038-468669-74 โทรสาร.038-468880

 

 

233

บริษัท ปิยธิดา ฟุ้ด จำกัด

สระบุรี

 

 

11 หมู่ 9 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 

 

 

 

โทร 063 2678199  

 

 

234

บริษัท สวิทบีช รีสอร์ท จำกัด (โรงแรมอมร่าบิช รีสอร์ท) 

ภูเก็ต

 

 

322 หมู่ 2 ถนนศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเกต

 

 

 

โทร 076314236-7 

 

 

235

ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี อ้อมใหญ่

นครปฐม

 

 

17/14 หมู่ 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 

 

 

 

โทร 024311366

 

 

236

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

นครปฐม

 

 

555/2-4 หมู่ 8 ถ.บางเลน-กำแพงแสน ต.บางเลน 

 

 

 

อ.บางเลน   จ.นครปฐม

 

 

237

ร้านซานคาเฟ่สเต๊ก

ระยอง

 

 

เลขที่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่  อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

 

 

 

โทร 0911202168    

 

 

238

บริษัท เจน เมค โซลูชั่น จำกัด

ระยอง

 

 

208/240 หมู่ 7 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โทร 039023079

 

 

239

บริษัท ไฮ-พี ไทยแลนด์) จำกัด

ระยอง

 

 

7/132 หมู่ 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

 

 

 

โทร 0386504328