สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ลำดับที่ สถานที่ฝึกงาน จังหวัด หมายเหตุ
1 โรงแรมดุสิตไอซ์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย เชียงราย  
  1129  ถ.ไตรสรศิลป์  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย   57100  โทร. 715779    
2 บริษัท เชียงรายสินธานี คอมเพล็กซ์ จำกัด เชียงราย  
  11 ม.25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์  ต.รอบเวียง     
  อ.เมือง จ.เชียงราย 57000    
  โทร. 053-711311    
3 โรงพยาบาลเกษมราชศรีบุรินทร์ เชียงราย  
  111/5  หมู่ที่ 13  ถ.เอเชีย 1  ต.สันทราย  อ.เมือง          จ.เชียงราย  57000  โทร. 053-717499  fax. 053-717032    
4 บริษัท เชียงรายแลนด์แอสโซซิเอดซ์  จำกัด เชียงราย  
  319  หมู่ที่ 5  ต.ท่าสาย  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000  โทร.  053-700889-91  fax.053-705519    
5 บริษัท  อีซูซุ  เชียงรายจำกัด เชียงราย  
  145/1  หมู่ 17  ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  57000 โทร. 053-755100-1  fax.053-713765    
6 โรงแรมอนันตรา รีสอร์ท แอนสปา(บ้านโบราณ) เชียงราย  
  229 ม.1  ต.เวียง  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย   57150  โทร. 053-784081 053-784080    
7 บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย เชียงราย  
  184  ม.25  ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย   57000  โทร.  06-6583528  ,053-746500-14    
8 โรงแรมพลาไดร์  รีสอร์ท เชียงราย  
  235 ม.1  ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  57150  โทร.  053-652111    
       
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ลำดับที่ สถานที่ฝึกงาน จังหวัด หมายเหตุ
9 บริษัท ทวียนต์มาเก็ตติ่ง จก. เชียงราย  
  608/3 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน  ต.เวียง อ.เมือง จ.    
  เชียงราย  57000  โทร. 053-711040  โทรสาร 053-713304    
10 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้า เชียงราย เชียงราย  
  99/12 ม.11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง    
  อ.เมือง จ.เชียงราย 57000    
  โทร.053-755199 โทรสาร.053-754957    
11 บริษัท เอก-ชัย  ดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เชียงราย  
  สาขาแม่จัน    
  245 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน    
  จ.เชียงราย 57000 โทร.053-660025-29    
12 บริษัท เซ็นทรัลพลาซา จำกัด สาขาเชียงราย เชียงราย  
  ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย    
  053-020999    
13 บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) เชียงราย เชียงราย  
  199/9 ม.13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000     
  โทร.053-17990-99  โทรสาร.053-179980    
14 โรงแรมดิอิมพีเรียล โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท เชียงราย  
  222 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150    
15 มูลนิธีแม่ฟ้าหลวง สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง เชียงราย  
  920 ม.7 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240    
  โทร.053-767015-17    
16 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เชียงราย  
  404 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100    
  โทร.053-798100    
       
       
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ลำดับที่ สถานที่ฝึกงาน จังหวัด หมายเหตุ
17 บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่นซิมเทม จำกัด สาขาแม่สาย เชียงราย  
  156 ม.5 ถ.ทางหลวงหมายเลข 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย    
  จ.เชียงราย 57130 โทร.053-646008-17 ต่อ303    
18 บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่นซิมเทม จำกัด สาขาเชียงคำ พะเยา  
  369 ม.5 ถ.พิศาล  ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110    
  โทร.054-415543    
19 โรงพยาบาลพะเยาราม พะเยา  
  660  หมู่ 3  ถ.พหลโยธิน  ต.ท่าวังทอง  อ.เมือง  จ.พะเยา  56120  โทร.054-411111  fax. 054-411130    
20 บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม จำกัด พะเยา  
  สาขาพะเยา (โลตัส พะเยา)    
  669 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    
  โทร. 054-411544-64    
21 โลตัส เชียงใหม่  สาขาหางดง เชียงใหม่  
  132 หมู่ 1  ต.ป่าแดด  อ.เมือง จ.เชียงใหม่    
  50100  โทร. 053-8074485-7 Fax  807541-500    
22 โรงพยาบาลเมคคอร์มิค เชียงใหม่ เชียงใหม่  
  133  ถ.แก้วนวรัฐ  ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000 โทร. 053-262200    
23 บริษัท  ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย)จำกัด เชียงใหม่  
  2 ถ.มหิดล  ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000    
24 บริษัท  นิยม  พานิช  จำกัด เชียงใหม่  
  62  มหิดล  ต.สุเทพ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200  โทร.053-270020-1  fax 053-278097    
25 บริษัทเซ็นทรัล พัฒนา เชียงใหม่ จำกัด เชียงใหม่  
  2 ถ.มหิดล  ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50100  โทร.  053-281661-80    
26 บ.เอก – ชัย  ดิสทรีบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ( โลตัส สาขา กาดคำเที่ยง) เชียงใหม่  
  19  ถ.เชียงใหม่-ลำปาง  ต.ป่าตัน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  053-872784-5    
       
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ลำดับที่ สถานที่ฝึกงาน จังหวัด หมายเหตุ
27 โรงพยาบาล เชียงใหม่ ราม จำกัด เชียงใหม่  
  ถ.บุญเรื่องฤทธิ์  ต.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โทร.053-224851,053-224861    
28 โรงพยาบาลเทพปัญญา เชียงใหม่  
   99  หมู่ 5  ต.ฟ้าหาม  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50000  โทร.  053-852590    
29 บริษัท  เชียงใหม่  บิ๊กซี  2001  จำกัด เชียงใหม่  
  208  หมู่ 3  ต.ท่าศาลา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50000  โทร.053-262300    
30 โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่  เมโมเรียล เชียงใหม่  
  186/2  ถ.ช้างคลาน  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50100  โทร.  053-270090-3  Fax  053-271624    
31 โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่  
  1  ถนนสุขเกษม  ต.นครพิงค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50300  โทร. 053-357234-53    
  โทรสาร  053-218402,408428    
32 โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่  
  159 หมู่ที่ 4  ถ.โชตนา  ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  50180  โทร. 053-222152    
33 บ.สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เชียงใหม่  
  152 ม.2  ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.หนองป่าครั้ง อ.เมือง           จ.เชียงใหม่ 50000 โทร.053-261200    
34 โรงแรมเชียงใหม่ออคิดส์ เชียงใหม่  
  23  ถ.ห้วยแก้ว  ต.สุเทพ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  053-222099 โทรสาร 053-221625    
       
       
       
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ลำดับที่ สถานที่ฝึกงาน จังหวัด หมายเหตุ
35 บ.เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม  เชียงใหม่  
  105/1-3  ถ.วัวลาย  ต.หายยา  อ.เมือง          จ.เชียใหม่  50100  โทร. 053-203200-4  โทรสาร  053-203175    
36 บ.ลีโอฟูดส์ จก. เชียงใหม่  
  178 ม. 9 ถ.เชียงใหม่ฮอด  ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่ 50120    
  โทร.053-834575-82  โทรสาร  053-834583    
37 บริษัท  เชียงใหม่เฟรชมิลค์  จำกัด เชียงใหม่  
  57/  หมุ่ 6  ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี    
    จ.เชียงใหม่  50140  โทร.053-282471-2  โทรสาร  053-817197    
38 สถาบันแมคแคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ เชียงใหม่  
  ตู้ ป.ณ. 53  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000    
  โทร.053-277049,โทรสาร.053-282695    
39 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่  
  21 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200    
  โทร.053-224333    
40 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เชียงใหม่  
  21 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200    
  โทร.053-224999    
41 บริษัท  ไทย –นิจิ อินดัสทรี จำกัด ลำพูน  
  77  หมู่ 13  ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์  ต.มะเขือแจ้  อ.เมือง  จ.ลำพูน  51000  โทร.  053-581222  fax .  053-552151, 053-552500    
42 บจก.ไทยไปป์ภาคเหนือ (นิคมอุตสาหกรรม) ลำพูน  
  71/1-4 ม.13  ต.มะเขือแจ้  อ.เมือง จ.ลำพูน  51000  โทร. 053-581812-3  โทรสาร  053-581414    
       
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ลำดับที่ สถานที่ฝึกงาน จังหวัด หมายเหตุ
43 บ.ฟิสบา (ประเทศไทย) จำกัด   ลำพูน  
  (นิคมอุตสาหกรรมลำพูน)      
  76/3  หมู่ที่ 4  ต.บ้านกลาง  อ.เมือง จ.ลำพูน  51000  โทร. 053-581440  โทรสาร  053581492    
44 บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ลำปาง ลำปาง  
  65  ถ.ไฮเวย์ลำปาง  ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง  52000  โทร. 054-352666-80  โทรสาร  054-352655    
45 บริษัทวงศ์วุฒิ จำกัด (โรงแรมแม่ยม พาเลส) แพร่  
  181/9  ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่  54000  โทร.054-521030-2    
46 บริษัท ไทยเอเชียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด แพร่  
  239 ม.12 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000    
  โทรศัพท์ 054-521258 ต่อ9     
  โทรสาร.054-627095    
47 บิ๊กซี พิษณุโลก พิษณุโลก  
  939  ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000  โทร. 055-221200 โทรสาร  053-221220    
48  ดิ เอมเมอรัล โฮเท็ล กรุงเทพฯ  
  99/1  ถ.รัชดาภิเษก  เขตห้วยขวาง กท.  10330  โทร. 02-2764567    
49 บ.เอกชัย โลตัส สาขา พระราม 2 กรุงเทพฯ  
  88/2528  ม. 6  ต.แลมดำ  อ.บางขุนเทียน  กรุงเทพฯ  10150  โทร.  02-8928130-5  โทรสาร   02-8928254     
50 บ.สรรพสินค้า จำกัด เซ็นทรัลพระราม 3 กรุงเทพฯ  
  79/3  ถ.สาธุประดิษฐ์  ยานาวา  กรุงเทพฯ    
  10120  โทร.02-6735555    
51 โรงแรมเชอร์ราตัน พัทยา ชลบุรี  
  413 ม.2 ถ.เข้าพระตำหนัก ต.หนองปรือ    
  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20260    
  โทร.038-259888 โทรสาร.038-259899    
52 บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่นซิมเทม จำกัด สาขาแม่สาย เชียงราย  
  156 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130    
  โทร.053-646008-17    
53 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย เชียงราย  
  740 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย    
  57130 โทร.052-021-701 โทรสาร.052-021-721    
54 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาเชียงราย เชียงราย  
  99/20 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000    
  โทร.052-020600    
55 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาเฟสติวัล เชียงใหม่ เชียงใหม่  
  99/3 ม.4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000    
  โทร.053-999499 โทรสาร.053-999488    
57 บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด เชียงราย  
  99 ม.1 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000    
  โทร.087-3566037    
58
ศูนย์กระจายสินค้า RDC ลำพูน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ลำพูน  
 
99 ม.4 ต.หนองหนาม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
   
 
โทร.026-771619 ต่อ 3122 
   
60 บริษัท เบทาโกรนอร์ธเทอร์น จำกัด ลำพูน  
  100/1 ม.4 ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง  ต.บ้านกลาง อ.เมือง    
  จ.ลำพูน 51000 โทร.053-581496