ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “Business Research in the Next Decade and the Role of Emergency Technology”ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 ผ่าน Zoom ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/MGSrHsog2HwQ51A6A

พร้อมรับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

………………………………………………………………….

Welcome to the international Webinar!

“Business Research in the Next Decade and the Role of Emergency Technology”

Date: 30th Jan, 2022

Organized by: Faculty of Management Science, Chiang Rai Rajabhat University

The purpose of this international Webinar is to exchange knowledge and experience among academic staffs and post-graduate students both in Thailand and foreign countries. The theme of this Webinar is the trends of business research in the next decade and the role of emergency technology under the new normal.      

Register Now: https://forms.gle/MGSrHsog2HwQ51A6A

    Open for public, Free Registration, E-Certificate available

SERVICE

 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการบริหารงานวิจัย